Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17.07.2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Dopolnjevanje je mogoče v primerih, ko ni priložena sledeča dokumentacija:

1. potrdila FURS-a (potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o DDV statusu);

2. izpis ločenega stroškovnega mesta;

3. izpis iz registra osnovnih sredstev;

4. dokazila o plačilu;

5. skupni REK obrazec;

6. predpisani obrazci;

7. manjkajoče pravne podlage za zaposlene;

8. manjkajoči dokumenti v postopku izvedbe javnega naročila;

9. manjkajoči interni pravilniki, če PP z njimi razpolaga.

Partnerjevo poročilo o napredku je mogoče dopolniti v roku petih (5) koledarskih dni.

Zahtevek za dopolnitev dokumentacije bo PP poslan po elektronski pošti. Dopolnitve je potrebno poslati na elektronski naslov, s katerega je bil poslan omenjeni Zahtevek. Če nacionalna kontrola dopolnitev ne bo prejela v navedenem roku, izdatki ne bodo potrjeni, so pa lahko dopolnjeni v okviru preverjanja naslednjega partnerjevega poročila o napredku. Hkrati vas obveščamo, da so vsebinske dopolnitve mogoče le v okviru naslednjega partnerjevega poročila o napredku projekta. Sprememba glede možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev bo povzeta tudi v posodobljeni verziji »Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020«.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2017!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2017, ki bo potekal v soboto, 23. septembra 2017 v Sloveniji.

Odobreni projekti v okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 5. in 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 3. roka za predložitev vlog. Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora, s čimer partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo, s tem pa ohranjajo in promovirajo tudi bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora.

V okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 26 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 7 projektnih predlogov, nadaljnji 4 projektni predlogi so bili odloženi, 7 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca septembra sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 2.331.197,67 EUR ESRR, in sicer:

  • TELE-KA-LAND
  • MURA RABA TOUR
  • HORSE BASED TOURISM – HBT
  • GardEN

V okviru prednostne osi 2 so bili odobreni 3 projekt v vrednosti 738.107,86 EUR ESRR, in sicer:

  • e-documenta Pannonica
  • Back in the day
  • E-CONOMY

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega, drugega in tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 9,7 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 73 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.

 

Xboxのすべての最新ニュースに追いつく

Xboxの最新のアップデートを見逃していませんか?そうでない場合は、この記事をチェックしてください。 Xbox 360をカスタマイズするために必要なものがすべて含まれています。新しいエミュレーションソフトウェアから自作のエミュレーションまで、Auto InstallerDeluxeは究極のモッダーのインストーラーディスクです。便利なツールがたくさん含まれており、使いやすいです。

Â?ンライン カジノ スロット

ルーレットについて徹底解説!ルールや遊び方、攻略法まで一気に分かる ラッキーニキ – LuckyNiki 日本人のための最新オンラインカジノ! 最新の技術やサービスを詰め込んだ新しくできたカジノ。手厚いサポートと登録〜入金でもらえる豊富なボーナスが魅力です! ゲーム会社 Japan Technical Games社 RTP (還元率): 94 オンラインスロ リノ.27% マックスウィン: 5000x ベット 最小賭け金$: 0 オンラインスロ リノ.1 ボラティリティ(リスク): MED 仕方: 10 解放する: 2020-08-06 デバイス: もっと読む 全てのアイテム • 日本円 オンラインカジノ 入金 • Live Casino (マミーズゴールドカジノ) • オンラインギャンブル • エンパイア777 カジノ「Empire777」 • ベラジョンカジノ「Vera&John」 • 最低入金額の少ないカジノ • Lucky Nugget Casino(ラッキーナゲットカジノ) • スロット • Paypal 「ペイパル」 • 大井町パチスロット • • Casino-X「カジノエックス」 • モバイルカジノボーナス • バカラの攻略法 • ゲーミングクラブオンラインカジノ「Gaming club casino」 • Bitcasino 「ビットカジノ」 • 日本のオンラインカジノ • ポーカー • EcoPayz • ドラクエ11 ポーカー • オンラインカジノレビュー • 500円から入金できるカジノ • ビデオスロット • Lucky Daysカジノ(ラッキーデイズカジノ) • モバイルカジノボーナス • Lucky Niki Casino (マミーズゴールドカジノ) オンラインスロ リ? オンライン カジノ スロット 勝てない: ディレクトリ ?

Softmod Installer Deluxe 5.10には、ゲームの保存をコピーしたり、コンソールのLEDを操作して状態を表示したりする機能など、多くの新機能があります。また、EEPROMをバックアップするための手順も付属しています。他のソースからEvoXをインストールして同じことを行うこともできます。このアップデートには、サンドボックスのバグの修正とその他の修正が含まれています。

Homebrew Emulators Auto Installer deluxeをインストールする前に、まずMSDashをインストールする必要があります。次に、そのダッシュボードを選択する必要があります。インストールされているダッシュボードのリストが表示されます。ダッシュボードを選択したら、必要なダッシュボードを選択する必要があります。幸い、Xboxダッシュボードで設定を簡単に変更できます。

HomebrewEmulators Auto Installer deluxeをインストールすると、ディスクからゲームをプレイできるようになります。インストール後、メモリーカードをインストールする必要があります。これを行うには、[メモリ]をクリックしてから、メモリカードを選択する必要があります。メモリカードを選択したら、Gamesave名を選択し、[スタート]を押し​​ます。