Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS, IPA in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 5.6.2017 v prostorih MONS Hotel-a, s pričetkom ob 9.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti in sicer od 25.5.2017 do vključno 30.5.2017. Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.

VABILO_delavnica za poročanje_5.6.2017

 

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za predfinanciranje

Slovenski regionalno razvojni sklad je 21. aprila 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017). Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 12. 2017.

Javni razpis, prijavni obrazec in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.