OPOMNIK! – Sodelovanje v tretjem javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje.