Osnutek programa Interreg Slovenija-Madžarska za obdobje 2021–2027 je zdaj pripravljen, da ga skupaj z pripadajočim aneksom, preberete in komentirate. Je rezultat več kot 20-mesečnih razprav in posvetovanj med partnerskima državama in predstavlja splošno strategijo in glavne značilnosti prihodnjega programa.

Dokument temelji na zaključkih posvetovanja s ključnimi deležniki o ciljih politik in specifičnih ciljih, izbranih za financiranje za obdobje po letu 2020, v korelaciji s teritorialno analizo programskega območja, priporočilih Evropske komisije, kot tudi sklepih s sestankov skupine za programiranje.

V okviru prihodnjega programa Interreg Slovenija-Madžarska za obdobje 2021–2027 bomo financirani naslednje 3 cilje politik:

  • Bolj zelena Evropa z izboljšanjem varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja (Enhancing protection and preservation of the nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas and reducing all forms of pollution (Specific Objective 7 within Policy objective “Green Europe”);.
  • Bolj socialna Evropa s krepitvijo vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah (Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation (Specific Objective 6 within Policy objective “Social Europe”).
  • Boljše upravljanje sodelovanja (specifični cilj Interrega) s krepitvijo učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah (Enhance efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in particular with a view to resolving legal and other obstacles in border regions) in s krepitvijo medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezavanja med ljudmi (Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions).

Ponovno vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o osnutku Interreg programa za obdobje 2021-2027, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je  na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC ali  na elektronski naslov programa: si-hu.svrk@gov.si.

Komentarje lahko oddate do 10. januarja 2022.

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu glede vsebine Interreg programa pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim. Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa! Programski dokumenti so na voljo tukaj: