Obvestilo o odsotnosti SI-HU

Ekipa skupnega sekretariata je med prazniki odsotna in se vrnemo 4. januarja 2021.

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju

Nacionalna kontrola je pri pregledovanju poročil zaznala, da se določene pomanjkljivosti pri poročanju upravičenih izdatkov na programih evropskega teritorialnega sodelovanja ponavljajo. Z namenom boljšega poročanja in posledično črpanja so pripravili seznam najpogostejših pomanjkljivosti oz. pripomoček za upravičence, ki poročajo o upravičenih izdatkih v obdobju 2014-2020. 

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju

 

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želita lepe božične praznike in srečno novo leto 2021!