Naknadne informacije glede izvedene delavnice za poročanje za slovenske upravičence

“Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za slovenske upravičence Programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 izvedel delavnico, namenjeno upravičencem projektov v izvajanju. Delavnica je potekala v sredo, 3. marec 2021, v spletnem okolju Zoom.”

V okviru delavnice je bilo udeležencem predstavljeno upravičenost izdatkov, pravilno poročanje po posameznih kategorijah, izpolnjevanje obveznih obrazcev za poročanje ter najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri poročanju . Na delavnici je sodelovalo več kot 80 udeležencev, ki so z vprašanji poskrbeli za uspešen zaključek delavnice.”

Predstavitev iz delavnica za poročanje (SI)_3.3.2021

Vprašanja in odgovori iz delavnice za poročanje (SI) 3.3.2021.docx

 

 

 

 

Prihodnost je zelena – natečaj za otroke

Biti v naravi, raziskovati čarobnost dreves, cvetja, žuželk, ptic je neprecenljivo. Naša naravna dediščina je dragocena in nenadomestljiva, zato jo moramo zaščititi.

Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska

Vabimo vas k sodelovanju pri pripravi programa Interreg za čezmejno sodelovanje Slovenija – Madžarska (Interreg SI-HU) za naslednje programsko obdobje 2021-2027.

Ker berete te vrstice predvidevamo, da vas zanima čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko. Zato bi bili nadvse veseli če bi si vzeli nekaj vašega dragocenega časa in izrazili svoje mnenje o strateških usmeritvah čezmejnega programa Slovenija-Madžarska 2021-2027. To lahko storite prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNA ANKETA.

 

Cilj vprašalnika je pridobiti vsebine za pripravo programa Interreg SI-HU, da bo v največji možni meri omogočil razvoj čezmejnega območja.

Prosimo vas, da z nami delite svoj pogled na:
a)    glavne razvojne izzive območja;
b)    najustreznejše načine reševanja teh izzivov;
c)    razumevanje omejitev za njihovo uspešno premagovanje. 

Vse vaše ideje in predloge bomo zelo cenili. Večina vprašanj je oblikovanih tako, da odgovor preprosto ovrednotite ali izberete enega izmed vnaprej predlaganih odgovorov (vedno imate tudi možnost, da dodate svoje predloge). Anketa vključuje tudi nekaj zelo pomembnih odprtih vprašanj, kjer vas prosimo za vaše poglede in predloge.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas in sodelovanje. Vaši predlogi in prispevki so za nas zelo pomembni, saj nam bodo v pomoč pri sprejemanju premišljenih odločitev pri postavljanju prednostnih ciljev prihodnjega programa. Vprašalnik ne zahteva osebnih podatkov. Podatke, zbrane z anketo, bo nadalje uporabljal organ upravljanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska in njegovi podizvajalci, odgovorni za pripravo programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027.  

Spletna anketa bo na voljo do 5. aprila 2021.

Veselilo bi nas, da vprašalnik posredujete tudi tistim za katere menite, da jih omenjena tematika zanima in bi želeli sodelovati.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa Interreg Slovenija-Madžarska se vam iskreno zahvaljujeta, da si boste vzeli nekaj vašega dragocenega časa, saj smo mnenja da skupaj zmoremo več.