USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V četrtek, 22. junija 2017, je bila v Rakičanu izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Prav tako je bila preko sistema eMS predstavljena priprava projekta skozi vidik poročanja.

V popoldanskem delu delavnice so bile izvedene okrogle mize na tri različne teme in sicer: Predhodna pogojenost, ciljna usmerjenost in trajnost; kvaliteta projektov z vidika Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU ter ocenjevanje izvajanja PS Interreg V-A SI-HU. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Po končanem uradnem delu delavnice je sledil piknik, kjer so se udeleženci lahko še neformalno družili ter tako navezali stike in izmenjali izkušnje.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 22. junija 2017 v kraju Rakičan (Slovenia).

Read more

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike Revizijskega organa in Revizjskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 31. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za predstavnike Skupine revizorjev (Group of Auditors) za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije, ki so se pobližje spoznali s samim sistemom. Podrobneje jim je bila predstavljena sama registracija v eMS, komunikacijski modul, sestava prijavnice, ocenjevanje prijavnic, samo poročanje skozi sistem, modul prvostopenjske kontrole, projektna poročila itd. Največji poudarek je bil na predstavitvi modula Organa za potrjevanje in modula za Revizije in finančne korekcije. Pridobljeno znanje so po predstavitvi utrdili z reševanjem 38. nalog, ki so jih zanje pripravili predstavniki OU in SS. Usposabljanje bo gotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu izvajanju revizij projektov in sistema.