USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V četrtek, 22. junija 2017, je bila v Rakičanu izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Prav tako je bila preko sistema eMS predstavljena priprava projekta skozi vidik poročanja.

V popoldanskem delu delavnice so bile izvedene okrogle mize na tri različne teme in sicer: Predhodna pogojenost, ciljna usmerjenost in trajnost; kvaliteta projektov z vidika Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU ter ocenjevanje izvajanja PS Interreg V-A SI-HU. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Po končanem uradnem delu delavnice je sledil piknik, kjer so se udeleženci lahko še neformalno družili ter tako navezali stike in izmenjali izkušnje.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.

vaš Skupni Sekretariat