Prispevki

Naknadne informacije glede izvedene delavnice za poročanje za slovenske upravičence

“Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za slovenske upravičence Programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 izvedel delavnico, namenjeno upravičencem projektov v izvajanju. Delavnica je potekala v sredo, 3. marec 2021, v spletnem okolju Zoom.”

V okviru delavnice je bilo udeležencem predstavljeno upravičenost izdatkov, pravilno poročanje po posameznih kategorijah, izpolnjevanje obveznih obrazcev za poročanje ter najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri poročanju . Na delavnici je sodelovalo več kot 80 udeležencev, ki so z vprašanji poskrbeli za uspešen zaključek delavnice.”

Predstavitev iz delavnica za poročanje (SI)_3.3.2021

Vprašanja in odgovori iz delavnice za poročanje (SI) 3.3.2021.docx

 

 

 

 

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani objavljena nova verzija (verzija 3.0) Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014 -2020, ki jo je nacionalna kontrola oz. Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v celoti posodobil. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja.

Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

Želimo vam uspešno poročanje.

 

 

 

 

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 14. maja 2019, je bila v Mariboru v Slovenji v okviru programa Interreg SI-HU izvedena delavnica za potencialne prijavitelje. Na tem programu so za 6. rok na voljo sredstva zgolj še na 2. prioritetni osi in sicer v višini 1.008.568,02 EUR ESRR.

V okviru delavnice je bil udeležencem uvodoma na kratko predstavljen program in programske zahteve. Sledil je interaktivni del, kjer so se prisotni seznanili s pripravo kakovostnega projekta z vidika intervencijske logike. Upravičenci so bili dodatno usmerjeni v pripravo kvalitetnejših in bolj fokusiranih projektov. Izpostavljene so bile tudi najpogostejše napake odkrite pri pregledu do sedaj prispelih vlog, prav tako pa so udeleženci delavnice lahko sodelovali pri predstavitvi vnosa projekta v informacijski sistem programa – eMS.

V drugem delu delavnice so pomembne izkušnje s prisotnimi potencialnimi prijavitelji delili vodilni partnerji že odobrenih projektov. V sproščeni diskusiji so izpostavili koristne informacije v smislu kako priti do uspešno potrjenega projekta, predvsem pa kako pripraviti projekt na način, da se izogneš kasnejšim težavam pri njegovem izvajanju. Izpostavili so tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V kontekstu prihajajoče nove finančne perspektive so bili ob zaključku delavnice prisotni seznanjeni z osnovnimi informacijami.

Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako s strani Organa upravljanja in Skupnega sekretariata prejeli dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

DELAVNICA: Bi želeli sodelovati? Imamo rešitev!

  • “Imate dobro idejo na področju institucionalnih zmogljivosti, vendar ne veste, kako pripraviti dober čezmejni projekt?”
  • “Bi radi sodelovali z določeno čezmejno institucijo / institucijami, vendar ne veste kako?“
  • “Ali vam v slovensko-madžarskem čezmejnem območju jezik predstavlja veliko oviro?”
  • “Ali se vam zdi, da so v vaši instituciji potrebne izboljšave?” In nazadnje, vendar ne najmanj pomembno:
  • “Ali ostaja institucionalna zmogljivost programskega območja odprto vprašanje tudi v obdobju po letu 2020?”

Če je bil vaš odgovor na vsaj eno od naštetih vprašanj »da«, potem se morate udeležiti naše naslednje delavnice. V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska je za prijavo projektov na področju izgradnje institucionalnih zmogljivosti na voljo še 1.000.000 EUR.

Da bi dvignili stopnjo čezmejnega sodelovanja, da bi zagotovili kakovostne projekte in pridobili ustrezne povratne informacije glede obdobja po letu 2020, vas vljudno vabimo na interaktivno delavnico, kjer boste dobili odgovore na vsa vaša vprašanja.

Delavnica bo potekala 14. maja 2019 v Mariboru.

Vabilo na delavnico je na voljo tukaj: VABILO

Na delavnico se lahko prijavite tukaj: PRIJAVA

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 8. maja 2018, je bila v Gosztoli na Madžarskem izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje v okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt z vidika intervencijske logike ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Seznanjeni so bili s programskimi navodili in smernicami, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju aktivnosti v okviru informiranja in komuniciranja. Prav tako je bilo predstavljeno poročanje preko sistema eMS.

V popoldanskem delu sta bila predstavljena dva projekta 2. prioritetne osi predvsem z vidika kako priti do uspešnosti in potrditve projekta. Izpostavljene so bile tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V nadaljevanju popoldanskega dne je bila organizirana okrogla miza na temo priprave projektov 2. prioritetne osi in kje prihaja do najpogostejših napak. Pri tem smo želeli upravičence dodatno usmeriti v bolj fokusirane projekte in kvalitetnejšo pripravo. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 8. Maja 2018 v kraju Gosztola (Madžarska).

Za prijavo prosim izpolnite prijavni obrazec na sledeči povezavi: POVEZAVA

Delavnica je namenjena poročanju v okviru programa Interreg SI-HU in potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Izvedena bo tako, da se lahko delavnice udeležijo prijavitelji iz obeh držav (simultano tolmačenje bo zagotovljeno).

Število mest na delavnici je omejeno.

VABILO_MEGHIVO_8.5. 2018

Razvoj kolesarskih produktov v Čentibi

Zavod za turizem in razvoj Lendava je v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo v petek, 16. marca 2018, pripravil delavnico z naslovom Kolesarstvo – priložnost za razvoj regije na temo razvoja kolesarskih produktov in projektov na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko.

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljena nova verzija (verzija 2.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence, ki jo je slovenska nacionalna kontrolna enota v celoti posodobila. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

 

 

 

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V četrtek, 22. junija 2017, je bila v Rakičanu izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Prav tako je bila preko sistema eMS predstavljena priprava projekta skozi vidik poročanja.

V popoldanskem delu delavnice so bile izvedene okrogle mize na tri različne teme in sicer: Predhodna pogojenost, ciljna usmerjenost in trajnost; kvaliteta projektov z vidika Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU ter ocenjevanje izvajanja PS Interreg V-A SI-HU. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Po končanem uradnem delu delavnice je sledil piknik, kjer so se udeleženci lahko še neformalno družili ter tako navezali stike in izmenjali izkušnje.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 22. junija 2017 v kraju Rakičan (Slovenia).

Read more