Zavod za turizem in razvoj Lendava je v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo v petek, 16. marca 2018, pripravil delavnico z naslovom Kolesarstvo – priložnost za razvoj regije na temo razvoja kolesarskih produktov in projektov na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko.

V okviru projekta Guide2visit želijo namreč to področje promovirati kot privlačno turistično destinacijo s posebnim poudarkom na promociji in razvoju kolesarstva, kot ene izmed primerjalnih prednosti tega območja.

Uvodoma je udeležence pozdravil direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava Romeo Varga, ki je predstavil delovanje zavoda, aktualne projekte in namen delavnice, ki je potekala v Kolesarskem centru Murania.

Nato sta spregovorila Bojan Žižek iz Slovenske kolesarske mreže na temo pomena kolesarske infrastrukture za turizem in mag. Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije Koroška na temo daljinskih kolesarskih povezav kot poslovne priložnosti s prikazom praktičnega primera kolesarske povezave Drava Bike. Oba govornika sta s svojim prispevkom pripravila odlična izhodišča za praktično delavnico, ki jo je vodila Mateja Muhič iz Zavoda Lahko na temo Razvoja kolesarskih turističnih produktov in znamk. Udeleženci so tako aktivno sodelovali pri pripravi primerov kolesarskih turističnih produktov, ki bodo lahko v prihodnje še dodatno prispevali k turistični privlačnosti Lendave in s tem celotne regije. Zanimivo je dejstvo, da so bili udeleženci praktično iz vseh koncev Slovenije.

Lendavski javni zavod je s tem organiziral prvo delavnico v okviru projekta Guide2Vist, ki se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija – Madžarska. V zavodu so tudi sicer mnenja, da je za uspešen razvoj območja nujno sodelovanje z drugimi organizacijami, partnerji, lokalno ravnjo, državo in lokalnim prebivalstvom, zato bodo v prihodnje organizirali še dodatne tematske delavnice. Hkrati pa bodo v okviru projekta izvajali številne marketinške aktivnosti, saj je prav omenjen projekt namenjen promociji obmejnega območja.