6. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

6. rok za predložitev vlog v okviru programa se bo zaključil 18. junija 2019, ob 12. uri.