Obveščamo vas, da je bil v okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje dogovorjen datum 6. roka za predložitev vlog. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

6. rok za predložitev vlog v okviru programa se bo zaključil 18. junija 2019, ob 12. uri. Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani programa.

V okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru 1. prednostne osi razdeljenega, zato so se člani Odbora za spremljanje programa odločili, da se predložitve projektnih predlogov v okviru 1. prednostne osi začasno zapre. Še vedno pa lahko predložite vlogo v okviru 2. prednostne osi programa kjer je na voljo še 1.007.819,14 EUR ESRR sredstev.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!