26 projektnih vlog oddanih v tretjem roku za predložitev projektov

V torek, 11. aprila 2017, se je ob 12:00 zaključil tretji rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 26 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva konec leta 2017. Datum četrtega roka za predložitev projektov bo objavljen na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom tega roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU138 Pannon Feeling Tematikus turisztikai attrakciófejlesztés a vidék természeti és kulturális értékeit megtestesítő “Pannon életérzés” mentén / Razvoj tematskih turističnih atrakcij naravnih in kulturnih vrednot v „Panonskem doživetju” 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €      1.378.800,24
2 SIHU142 E-CONOMY Intézményi összefogás a határtérség gazdasági fejlődéséért webes háttértámogatás kifejlesztése mellett / Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja 2 1 Chamber of Commerce and Industry of Zala County  €         169.954,49
3 SIHU122 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 Municipality Moravske Toplice  €      1.387.931,52
4 SIHU96 MURA RABA TOUR Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo. / Az aktív turizmus új határon átnyúló termékének létrehozása és kihelyezése a Mura és a Rába közötti modern turizmus integrált részeként. 1 1 HI-FI Videostudio LLC  €         674.566,80
5 SIHU123 e-documenta Pannonica Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev / Interdiszciplináris adatbázis a térség kulturális örökségéről a települések vonzerejének növeléséhez  2 1 Pomurje Museum Murska Sobota   €         349.745,84
6 SIHU11 TELE-KA-LAND/TELE-KA-LAND Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine/Határ menti élmények, határtalan kalandok. 1 1 Local government of Nagyrécse  €         399.315,12
7 SIHU102 IMAGINE Izboljšanje institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem energetske in klimatske pismenosti / Intézményi együttműködés növelése az energia- és klímaismeretek erősítésével // Improving institutional cooperation through fostering energy and climate literacy 2 1 University of Maribor  €         190.983,98
8 SIHU143 MURA SI-HU KOLESARSKO DOŽIVETJE OB REKI MURI 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €      1.202.548,89
9 SIHU144 Rhapsody in Green Zöld Rapszódia – fenntartható turisztikai szolgáltatás- és attrakció fejlesztés az Őrség és Muravidék találkozásánál fekvő szlovén-magyar határtérségben, a helyi lakosság aktív részvételével, a térség természeti és kulturális örökségének védelmére. 1 1 Ori Foundation  €         502.402,70
10 SIHU145 HORSE BASED TOURISM – HBT Svet konj – nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejne regije / Lovak világa – a fenntartható fejlődés új dimenziója a természeti és kulturális gyöngyszemek határokon átívelő minőségi élményéért 1 1 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €         695.848,25
11 SIHU146 Szőlőhegyi Piknik Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu  1 1 Zala Wineroute Association  €         368.801,15
12 SIHU149 Back in the day Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine /Az intézményi együttműködés erősítése a szabadtéri múzeumok és kulturális örökségek védelmének területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €         218.407,50
13 SIHU152 VARNO SKUPAJ Čezmejno sodelovanje na področju zaščite in reševanja ter priprava skupnega programa usposabljanja/

Határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés és a közös felkészítési program kidolgozása  

2 1 Municipality Murska Sobota  €         274.512,34
14 SIHU153 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €         282.618,02
15 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €         340.303,05
16 SIHU157 ECOTOURNET ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €         333.166,93
17 SIHU160 Muracle Közös kerékpáros fesztivál és desztinációs hálózat mint turisztikai termék kialakítása a SI-HU határvidéken a turisztikai mágnesesség erősítése érdekében

Skupni kolesarski festival in destinacijske mreže v regiji Murafölde za krepitev turistične magnetnosti

1 1 Municipality of Nagykanizsa  €         666.290,35
18 SIHU163 GardEN Vzpostavitev čezmejne turistične mreže , regije drobnih čudežev, z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč /

Határon átnyúló idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának kialakítása a turisztikai központokon kívüli kínálat fejlesztésével

1 1 Local Government of Lenti  €         561.467,50
19 SIHU164 LEN2 Vzpostavitev prekomejne turistične destinacije Lendava – Lenti / A Lendva-Lenti határon átnyúló idegenforgalmi desztináció megvalósítása 1 1 Municipality of Lendava  €         672.901,64
20 SIHU165 INSTITUTIO+ Čezmejno sodelovanje za skupni razvoj lokalnega območja / Határon átnyúló együttműködés a területek közös fejlesztése érdekében 2 1 Municipality of Kuzma  €         347.938,52
21 SIHU166 Thermal KEX Thermal based Knowledge EXchange 2 1 University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering  €         231.421,00
22 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €         333.918,65
23 SIHU170 NeMeSzoV Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért – Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 2 1 Local development foundation for Pomurje region  €         185.716,50
24 SIHU171 feelMONARCHy Pod isto zastavo v času Avstro – Ogrske monarhije / Egy zászló alatt az Osztrák – Magyar Monarchiában 1 1  €         648.754,00
25 SIHU173 CLIMAMENTOR Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €         189.641,46
26 SIHU174 2EXRED Exchange of Experience in Regional Development 2 1 PANNON European Grouping Of Territorial Cooperation Ltd.   €            56.850,33

Prenašanje izkušenj na Organe upravljanja in Skupne sekretariate za program Interreg IPA CBC Hrvaška – Bosna in Hercegovina – Črna Gora in Interreg IPA CBC Hrvaška-Srbija

Zagreb, 10. april 2017 – Na Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvaške so predstavniki programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška predstavili izkušnje z eMS informacijskim sistemom od priprave pogodb, poročanja, do izplačila EU sredstev. Ob tem je bila izpostavljena želja po nadaljnji izmenjavi izkušenj na ravni Organov upravljanja in Skupnih sekretariatov.