Prenašanje izkušenj na Organe upravljanja in Skupne sekretariate za program Interreg IPA CBC Hrvaška – Bosna in Hercegovina – Črna Gora in Interreg IPA CBC Hrvaška-Srbija

Zagreb, 10. april 2017 – Na Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvaške so predstavniki programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška predstavili izkušnje z eMS informacijskim sistemom od priprave pogodb, poročanja, do izplačila EU sredstev. Ob tem je bila izpostavljena želja po nadaljnji izmenjavi izkušenj na ravni Organov upravljanja in Skupnih sekretariatov.