Prihodnost je zelena – zmagovalci

Vsako leto 22. aprila praznujemo dan Zemlje. Letos smo se skupaj s sosednjima programoma Interreg V-A Avstrij-Madžarska in Interreg V-A Slovenija-Avstrija odločili za nekaj posebnega in sicer za skupni natečaj za osnovnošolce.

Prihodnost je zelena – natečaj odprt še do tega petka

Še do tega petka vabimo osnovnošolce, da na temo “Prihodnost je zelena”, pokažejo svoj talent na področju risanja, fotografiranja, ustvarjanja videov in slikanja oziroma na kakršen koli drug način, ki je enostaven za objavo.

OPOMNIK! – Sodelovanje v javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska

Vabimo vas k sodelovanju pri pripravi programa Interreg za čezmejno sodelovanje Slovenija – Madžarska (Interreg SI-HU) za naslednje programsko obdobje 2021-2027.

Ker berete te vrstice predvidevamo, da vas zanima čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko. Zato bi bili nadvse veseli če bi si vzeli nekaj vašega dragocenega časa in izrazili svoje mnenje o strateških usmeritvah čezmejnega programa Slovenija-Madžarska 2021-2027. To lahko storite prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNA ANKETA.

 

Cilj vprašalnika je pridobiti vsebine za pripravo programa Interreg SI-HU, da bo v največji možni meri omogočil razvoj čezmejnega območja.

Prosimo vas, da z nami delite svoj pogled na:
a)    glavne razvojne izzive območja;
b)    najustreznejše načine reševanja teh izzivov;
c)    razumevanje omejitev za njihovo uspešno premagovanje. 

Vse vaše ideje in predloge bomo zelo cenili. Večina vprašanj je oblikovanih tako, da odgovor preprosto ovrednotite ali izberete enega izmed vnaprej predlaganih odgovorov (vedno imate tudi možnost, da dodate svoje predloge). Anketa vključuje tudi nekaj zelo pomembnih odprtih vprašanj, kjer vas prosimo za vaše poglede in predloge.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas in sodelovanje. Vaši predlogi in prispevki so za nas zelo pomembni, saj nam bodo v pomoč pri sprejemanju premišljenih odločitev pri postavljanju prednostnih ciljev prihodnjega programa. Vprašalnik ne zahteva osebnih podatkov. Podatke, zbrane z anketo, bo nadalje uporabljal organ upravljanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska in njegovi podizvajalci, odgovorni za pripravo programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027.  

Spletna anketa bo na voljo do 8. aprila 2021.

Veselilo bi nas, da vprašalnik posredujete tudi tistim za katere menite, da jih omenjena tematika zanima in bi želeli sodelovati.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa Interreg Slovenija-Madžarska se vam iskreno zahvaljujeta, da si boste vzeli nekaj vašega dragocenega časa, saj smo mnenja da skupaj zmoremo več.

Vesele velikonočne praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska želita vesele velikonočne praznike!