Odobreni projekti v okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog

V okviru 4. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 16. januarja 2017 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 2. roka za predložitev vlog.

V okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 43 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o 34 vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 5 projektnih predlogov, nadaljnjih 5 projektnih predlogov je bilo odloženih, 22 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca marca sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 5.425.400,89 EUR ESRR, in sicer:

  • GO IN NATURE
  • IronCurtainCycling
  • ESCAPE
  • Guide2Visit

V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v vrednosti 349.829,11 EUR ESRR, in sicer:

  • Right Profession II

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega in drugega roka Javnega razpisa vezanih ca. 6,6 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 45 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

 

3. ROK ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

 Tretji rok za predložitev vlog v okviru programa bo potekel 11. aprila 2017, ob 12.00 uri.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

 

Želimo vam uspešno pripravo projektnih vlog!