Odobreni projekti v okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog

V okviru 4. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 16. januarja 2017 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 2. roka za predložitev vlog.

V okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 43 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o 34 vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 5 projektnih predlogov, nadaljnjih 5 projektnih predlogov je bilo odloženih, 22 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca marca sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 5.425.400,89 EUR ESRR, in sicer:

  • GO IN NATURE
  • IronCurtainCycling
  • ESCAPE
  • Guide2Visit

V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v vrednosti 349.829,11 EUR ESRR, in sicer:

  • Right Profession II

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega in drugega roka Javnega razpisa vezanih ca. 6,6 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 45 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.