3. ROK ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

 Tretji rok za predložitev vlog v okviru programa bo potekel 11. aprila 2017, ob 12.00 uri.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

 

Želimo vam uspešno pripravo projektnih vlog!