Odobreni projekti v okviru petega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 12. novembra 2018 v Mali Nedelji v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 5. roka za predložitev vlog.

Predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije seznanjeni s posodobitvami informacijskega sistema eMS

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupine revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

ESCAPE – Predstavitev novega turističnega produkta

V sredo, 7. novembra 2018, vas vabimo na predstavitev novega turističnega produkta v Monoštru v okviru projekta “Escape”.