V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 12. novembra 2018 v Mali Nedelji v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 5. roka za predložitev vlog. Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora, s čimer partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo, s tem pa ohranjajo in promovirajo tudi bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora.

V okviru petega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 12 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 3 projektne predloge, 8 projektnih vlog pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca januarja 2019 sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.

V okviru 1. prednostne osi je bila odobrena 1 projektna vloga in sicer:

  • HOUSES

V okviru 2. prednostne osi sta bila odobrena 2 projekta in sicer:

  • DUAL TRANSFER
  • NeMeSzov III

Skupaj bo tako v programu po zaključku petih rokov Javnega razpisa vezanih ca. 12,3 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 92,5 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.

Razpoložljiva sredstva za naslednji rok najdete v spodnjem grafu.