Ljubljana, 7. november 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupine revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

Predstavitve so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije ter organa za potrjevanje. Podrobneje so jim bile predstavljene razlike med verzijama eMS-a 4.1.1 in prejšnjo 3.5.1 ter nalaganje dokumentov kot prilog v različnih stopnjah delovnega procesa (prijavnica, izdatki, partnerjeva poročila, projektna poročila, kontrolni seznami, kontrole in ugotovitve ter priloge organa za potrjevanje).

Poudarek predstavitve in sestanka sta bila na spoznavanju nove verzije eMS-a ter prilog, ki jih revizorji pregledujejo ob izvajanju svojega dela. To bo pripomoglo h kvalitetnejšemu upravljanju in nadzoru programov.