USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 8. maja 2018, je bila v Gosztoli na Madžarskem izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje v okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt z vidika intervencijske logike ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Seznanjeni so bili s programskimi navodili in smernicami, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju aktivnosti v okviru informiranja in komuniciranja. Prav tako je bilo predstavljeno poročanje preko sistema eMS.

V popoldanskem delu sta bila predstavljena dva projekta 2. prioritetne osi predvsem z vidika kako priti do uspešnosti in potrditve projekta. Izpostavljene so bile tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V nadaljevanju popoldanskega dne je bila organizirana okrogla miza na temo priprave projektov 2. prioritetne osi in kje prihaja do najpogostejših napak. Pri tem smo želeli upravičence dodatno usmeriti v bolj fokusirane projekte in kvalitetnejšo pripravo. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat