Natečaj za nagrado »RegioStars 2017«

 

 

 

 

 

Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado RegioStars 2017 – ta letna nagrada praznuje letos že 10. obletnico – za najbolj inovativne regionalne razvojne projekte, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Nagrade najboljšim bodo podeljene 10. oktobra 2017 in sicer v Tednu evropskih regij in mest (OPEN DAYS) v Bruslju.

Nagrade za leto 2017 bodo podeljene v naslednjih kategorijah:

1) Pametna specializacija za inovacije MSP
2) Energetska skupnost: ukrepi za podnebje
3) Krepitev vloge žensk in njihovo aktivno sodelovanje
4) Izobraževanje in usposabljanje
5) CityStars: Mesta v digitalnem prehodu

Za nagrado v letu 2017 bodo izbrani finalisti povabljeni na podelitev nagrad RegioStars 2017, ki bo potekala v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2017.

Več informacij in prijavni obrazci so vam na voljo na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Rok za oddajo najbolj inovativnih projektov s strani Organ upravljanja Evropski komisiji je 10. april 2017. Zainteresirani vodilni upravičenci (partnerji) naj predložijo svoje prijave, po možnosti v angleškem jeziku, najkasneje do 5. aprila 2017 Organu upravljanja / Skupnemu sekretariatu na elektronski naslov: si-hu.svrk@gov.si.

V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na: regiostars2017@iservice-europa.eu