Delavnica za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

collageV okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Delavnica je potekala v torek, 14. junija 2016 v Termah Vivat v Moravskih Toplicah.

V okviru delavnice sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, poteku 1. roka Javnega razpisa in povzela najpogostejše administrativne napake, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge. Prav tako so bili podani napotki za pripravo uspešnih projektov.

Drugi rok za oddajo projektov bo potekel 25. julija 2016. Naslednji, tretji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku leta 2017.

Za več informacij o delavnicah kliknite Delavnica za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov.