V petek, 13. aprila 2018, so v rakičanskem dvorcu zastopniki projektnega partnerstva Back in the day s predstavniki medijev, splošne javnosti in drugimi deležniki s področja kulture in turizma kot tudi strokovnjaki, družno prevetrili kulturno dediščino obmejnega območja ter pregledali možnosti njenega ohranjanja v obliki snovanja muzeja na prostem.

Osredotočili so se na oba vključena projektna partnerja – RIS Dvorec Rakičan in vaški muzej Göcseji iz Zalaegerszega – v ospredje smo postavili predvsem komplementarnost vzpostavljenega partnerstva. RIS Dvorec Rakičan ima kot dinamična ustanova, ki s številnimi raznolikimi aktivnostmi privablja občinstvo različnega obsega, željo in namen, kot upravitelj objekta kulturne dediščine pa predvsem odgovornost in zavezo na področju ohranjanja kulturne dediščine. Vaški muzej Göcseji pa ima medtem neprecenljivo znanje na področju zbiranja, ohranjanja in promocije ljudske dediščine, vendar ima pred sabo ključni in težko premostljivi izziv privabljanja širšega občinstva tudi s slovenske strani meje, ki z izjemnim muzejem ni seznanjena v zadostni meri. Naloga projektnih partnerjev v sklopu projekta je z inovativnimi metodami delovnih izmenjav in čezsektorskim ter čezmejnim partnerstvom vzajemno rasti. Doprinos projekta pa vendarle ne sloni zgolj na krepitvi obeh vključenih organizacij, temveč tudi večji povezanosti območij, ki imata na podlagi deljene zgodovine tudi številne skupne elemente kulturne dediščine. Ker tovrstne ponudbe ne morejo resnično zaživeti, če niso zadostno vpete v lokalno ponudbo na regionalni ravni, je ključnega pomena tudi sodelovanje in predvsem občinska podpora – to sta s prisotnostjo izrazila tako murskosoboški župan g. dr. Aleksander Jevšek kot tudi podžupanja Zalaegerszega Marta Tolvaj.

Predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco so združili tudi z izobraževalno-promocijsko ekskurzijo, temelječo na ogledu lokacije rakičanskega dvorca. Z udeleženci, od približno 50 udeležencev je bila dobra polovica madžarskih gostov, so si ogledali dvorec in preleteli njegove razvojne načrte (med drugim postopek revitalizacije parka, izgradnja Razstavno-doživljajskega kočijaškega centra). Madžarski gostje, občinski in muzejski predstavniki ter zastopniki turističnih organizacij so preko evalvacijskih vprašalnikov in s konkretnimi predlogi opozorili na tiste moteče dejavnike in predvsem potenciale, ki bi jih bilo ključno upoštevati pri nadaljnjem oblikovanju ponudbe, usmerjene v ohranjevanje dediščine in namenjene različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

Sodelovanje obeh osrednjih institucij odstira elemente kulturne dediščine, ki družijo ljudi na obeh straneh meje. V sklopu projekta so kot enega najprepoznavnejših opredelili tradicionalno obrt – lončarstvo. Madžarskim gostom kot tudi domačinom je postopek tradicionalne izdelave lončarskih izdelkov v Pomurju prikazal lončarski mojster Franc Zelko, ki z rokodelsko obrtjo nadaljuje več kot stoletno družinsko tradicijo izdelovanja keramičnih izdelkov. Obenem so delček ljudske dediščine prikazali tudi folkloristi Osnovne šole Beltinci in cimbalist Andi Sobočan ter violinist Samo Budna. Predstavniki projektnega partnerstva so v parku, ki obdaja rakičanski dvorec, prav tako zasadili drevo.