Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike Revizijskega organa in Revizjskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 31. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za predstavnike Skupine revizorjev (Group of Auditors) za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije, ki so se pobližje spoznali s samim sistemom. Podrobneje jim je bila predstavljena sama registracija v eMS, komunikacijski modul, sestava prijavnice, ocenjevanje prijavnic, samo poročanje skozi sistem, modul prvostopenjske kontrole, projektna poročila itd. Največji poudarek je bil na predstavitvi modula Organa za potrjevanje in modula za Revizije in finančne korekcije. Pridobljeno znanje so po predstavitvi utrdili z reševanjem 38. nalog, ki so jih zanje pripravili predstavniki OU in SS. Usposabljanje bo gotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu izvajanju revizij projektov in sistema.