Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želita vesel božič in srečno novo leto 2021!