Odobreni projekti v okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 5. in 6. julija 2017 v Moravskih Toplicah v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 3. roka za predložitev vlog. Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora, s čimer partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo, s tem pa ohranjajo in promovirajo tudi bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora.

V okviru tretjega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 26 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 7 projektnih predlogov, nadaljnji 4 projektni predlogi so bili odloženi, 7 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca septembra sklenjene pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 2.331.197,67 EUR ESRR, in sicer:

  • TELE-KA-LAND
  • MURA RABA TOUR
  • HORSE BASED TOURISM – HBT
  • GardEN

V okviru prednostne osi 2 so bili odobreni 3 projekt v vrednosti 738.107,86 EUR ESRR, in sicer:

  • e-documenta Pannonica
  • Back in the day
  • E-CONOMY

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega, drugega in tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 9,7 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 73 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.