Evropska komisija je s sklepom Komisije z dne 14. november 2022 potrdila Interreg VI-A Slovenija-Madžarska program (IP SI-HU) za obdobje 2021–2027.

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska je nadaljevanje procesa sodelovanja, ki se je začel sredi 90. let prejšnjega stoletja v trilateralni in bilateralni sestavi (programi čezmejnega sodelovanja Avstrija-Slovenija-Madžarska, Slovenija-Madžarska-Hrvaška in Slovenija-Madžarska). Program se osredotoča na omejeno število tematskih področij in bo združil vire za spodbujanje sprememb in izkoristil priložnost za večjo raven zmogljivosti sodelovanja, nov razvoj in skupne rešitve za ugotovljene izzive.

Za več informacij kliknite na Interreg program ali Povzetek za državljane v angleškem jeziku. Tudi prevedeni dokumenti bodo kmalu objavljeni na spletni strani programa.

Vse zainteresirane deležnike na programskem območju vabimo, da pozorno spremljate prihajajoči razpis, ki bo objavljen na spletni strani programa predvidoma februarja ali marca 2023. Program bo deloval po sistemu odprtega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji oddajajo projektne prijave neprekinjeno po objavi javnega razpisa, dokler so na voljo sredstva.

Prvi rok za oddajo projektnih prijav bo predvidoma spomladi 2023. Skupaj z javnim razpisom bodo objavljene vse relevantne smernice in informacije.

Z izkušnjami in sredstvi EU pomagamo slovenskim in madžarskim organizacijam pri sodelovanju in uresničevanju njihove ideje. Le te se morajo ujemati z eno od treh tematskih prioritet, opredeljenih v tem programu:

Program vključuje naslednje NUTS3 regije:

  • v Sloveniji Pomurje in Podravje
  • na Madžarskem Vas in Zala.