Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

Kraj zaposlitve: Szombathely

Delovni čas: 40 ur na teden

Trajanje pogodbe o zaposlitvi: nedoločen čas

Podrobnosti o razpisu, razpisnih zahtevah, merilih za ocenjevanje in stopnjah izbirnega postopka v javnem razpisu za delovno mesto so na voljo v pripetem dokumentu.

CV (po predlogi evropskega življenjepisa je na voljo na: https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1) in motivacijsko pismo (največ ena stran) je treba vložiti v angleškem in madžarskem jeziku na e-poštni naslov najkasneje do 12. januarja 2022: szpiallas@szpi.hu.

Job_Vacancy_Szombathely