Že vse leto 2020 poteka praznovanje 30-letnice Interreg in sodelovanja v vseh oblikah. Kot drugi steber kohezijske politike je Interreg v središču evropskega duha, saj regije in države spodbuja k izzivom, ki jih lahko rešijo le s skupnim sodelovanjem. Obiščite spletno stran programov Interreg, da se seznanite z veliko zanimivimi dejstvi in dejavnostmi, med drugim tudi virtualno razstavo v treh vodilnih temah sodelovanja: „Zelena in podnebno nevtralna Evropa“, „Mladi“ in „Vsi imamo Soseda’.

Spletno stran Interreg.eu si lahko ogledate z klikom na spodnji zemljevid.

Virtualno razstavo si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.