Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (CP SI-HU) objavlja javni natečaj za prijavo na naziv najboljši projekt SI-HU. Prvi rok za oddajo vlog je 30. september 2019.

Prijave se lahko predložijo šele po zaključku projekta, na podlagi skupne odločitve partnerstva. Vključevati morajo kratek povzetek dosežkov projekta in razlago, zakaj partnerstvo vidi projekt kot Najboljši projekt Interreg SI-HU. Jezik prijave je angleščina. Prvi rok za oddajo prijav je 30. september 2019. Nadaljnji roki za oddajo so navedeni v natečaju.

Naziv Najboljši projekt Interreg SI-HU bo podeljen na podlagi ocenjevanja prijav z več vidikov, ki so podrobno opredeljeni v natečaju. Odločitev bo sprejel Organ upravljanja na podlagi priporočila Skupnega sekretariata.

Partnerji nagrajenih projektov bodo lahko omenili naslov najboljšega projekta Interreg SI-HU v svojih prihodnjih prijavah, ga uporabili v svojih publikacijah, se sklicevali na naslov v svojih pisarnah, itd. Potrdilo o pridobitvi naziva Najboljši project Interreg SI-HU bo zagotovljeno vsem sodelujočim partnerjem. Med vsemi projekti, ki si bodo pridobili naziv Najboljši project Interreg SI-HU bo izbran najboljši med najboljšimi projekti Interreg SI-HU. Tamu projektu bo PS SI-HU pripravil in financiral kratek video o njihovem projektu.

Več in podrobnejše informacije lahko preberete v Natečaju za Najboljše projektne prijave Interreg SI-HU, ki vključuje tudi prijavnico za Najboljši projekt Interreg SI-HU. Dokumentacija je na voljo samo v angleščini, na sledeči povezavi:

Želimo vam uspešno izvedbo projekta in uspešno prijavo na natečaj za Najboljši projekt Interreg SI-HU!