Na osmem zasedanju Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020, ki je potekalo v kraju Sormás na Madžarskem, so člani odobrili projekte, predložene v okviru šestega roka javnega razpisa.

V roku za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 21 vlog. Na zasedanju so člani odbora razpravljali o 13 vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti, in potrdil štiri projektne predloge.

S potrditvijo projektov so na programu vezana vsa razpoložljiva programska sredstva. Program sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska 2014–2020 je tako na ravni Evropske unije eden najuspešnejših.

Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora. Partnerji z obeh strani meje uspešno sodelujejo. Ohranjajo in promovirajo bogato naravno in kulturno dediščino obmejnega prostora ter podpirajo trajna institucionalna partnerstva na vsebinah, ki presegajo državne meje. Tako so tudi bolj uspešni.  

Na odboru  je svoje delo predstavil tudi skrbnik za nepravilnosti pri organu upravljanja, sestanek pa se je zaključil s predstavitvijo rezultatov vrednotenja učinkovitosti programa in predstavitvijo komunikacijskih aktivnosti, ki so se odvijale v preteklem obdobju.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.