V torek, 17. aprila 2018, ob 11. uri se je v baročnem salonu Pomurskega muzeja Murska Sobota odvijala predstavitvena konferenca projekta e- documenta Pannonica, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014-2020, projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni namen projekta e-documenta Pannonica je sodelovanje institucij, ki se ukvarjajo z ohranjanjem kulturne dediščine na tem čezmejnem območju. Vzpostaviti želijo interdisciplinarno bazo podatkov v obliki spletnega portala o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev v Prekmurju v Sloveniji in Železni županiji na Madžarskem.

Projekt so predstavili predstavniki vseh projektnih partnerjev: Pomurski muzej Murska Sobota (vodilni partner), Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za kulturo in turizem Beltinci, Mestni muzej Savaria in Madžarski nacionalni arhivi – Arhiv Železne županije.

Uvodoma je prisotne pozdravila direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota, Metka Fujs. Sledila je nadzorna predstavitev projekta e-documenta Pannonica s strani ge. Mateje Huber iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, v nadaljevanju pa je vsak projektni partner navzočim predstavil svojo vlogo v projektu. Posamezne projektne partnerje so predstavljali: ga. Gordana Šövegeš Lipovšek Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za turizem in kulturo Beltinci ga. Ela Horvat, Mestni muzej Savaria dr. Sándor Horváth, ter  Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv Železne županije dr. Péter Kóta.

Na konferenci so bili prisotni tudi mediji in sicer: Vestnik, Murski val, RTV in Muravidéki Magyar Rádió.