Dne 22. marca 2018 je bil v Lendvadedes na Madžarskem poležen temeljnih kamen za izgradnjo kolesarske povezave med krajema Lendvadedes-Dedeskecskés in Dolgo vasjo.  Izgradnje koesarske povezave je ena od osrednjih aktivnosti projekta Iron Curtain Cycling, ki se financra v okviru Programa sodelovanja interreg V-A Slovenija-Madžarska v programskem obdobju 2014-2020.

Na dogodku so bili prisotni Gg. László Vigh, delegat parlamenta Županjie Zala (volilno okrožje št. 1.), je položil temeljni kamen zadevne kolesarske povezave, g. Levente Magyar, namestnik ministra in državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino, mag. Prisotni so bili Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije, dr. Attila Pál, predsednik okrožnega sveta Zala, in namestnik generalnega direktorja družbe NIF Ltd. G. Kornél Kendrik.

Območje slovensko-madžarske obmejne regije s svojimi majhnimi naselji in bogatim gozdnim pokritjem, kakor tudi s  kratkimi razdaljami med vasmi in nenazadnje slabšim javnim cestnim omrežjem ponuja dobro možnost za kolesarjenje. V preteklih letih je bilo več razvojnih projektov namenjenih obogatitvi ponudbe kolesarskega turizma,  ni pa še bila vzpostavljena usklajena in označena mreža kolesarskih poti, ki bi pokrivala celotno obmejno regijo. Korak k uresničitvi tega je mednarodna kolesarska pot EuroVelo 13, ki prečka to obmejno območje, in sicer s povezovanjem manjših elementov in vzpostavitvijo novih. Trenutno zgrajeni cestni odseki prispevajo k razširitvi madžarske cestne mreže za kolesarjenje in razvoj čezmejnega transporta.

Izgradnja cestnega odseka v dolžini 2 km med Lendvadedes-Dedeskecskés in Dolgo vasjo prispeva k uresničevanju zgornjega cilja. Vzpostavljena kolesarska povezava bo imela tiho cestno površino z nizko upočasnjeno upornostjo. V fazi načrtovanja je bilo upoštevano tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.