Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi Organa upravljanja (za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška) na tridnevnem študijskem obisku gosti predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč. Obiska v Sloveniji sta se poleg članov Skupnega sekretariata tega čezmejnega programa, predstavnikov ministrstev za lokalno samoupravo iz Kosova in Makedonije, udeležila tudi resorna ministra, Ivan Todosijević (Kosovo) in Suhelj Fazliu (Makedonija). Delegacijo je sprejela ministrica Alenka Smerkolj in ji predstavila izkušnje Republike Slovenije na področju upravljanja programov čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami oz. pri izvajanju evropske kohezijske politike, skozi katero se po njenem mnenju udejstvuje evropska solidarnost.

 

 

 

Gostom so bile predstavljene institucionalne strukture upravljanja čezmejnih programov sodelovanja, ukrepi za boljše upravljanje programov in odpravo administrativnih bremen za upravičence, aktivnosti informiranja in obveščanja, informacijski sistem (eMS) in izpolnjevanje kriterijev za e-kohezijo ter primeri sofinanciranih projektov.

 

 

 

Gostje so posebej izpostavili, da so izkušnje predstavljenih programov za njih primerljive, direktno prenosljive ter zato izjemno uporabne v praksi. Izrazili so željo po nadaljnji izmenjavi izkušenj na področju razvojnega načrtovanja in izvajanja čezmejnih programov, oba ministra pa sta se tudi strinjala, da so programi čezmejnega sodelovanja zanje izjemno pomembni, saj prispevajo k sožitju prebivalcev na obmejnem območju, upravičencem (občinam) pa omogočajo  pridobivanje neposrednih izkušenj z izvajanjem projektov, sofinanciranih iz EU sredstev že v predpristopnem obdobju.