Kjer je sodelovanje pomembno – trojna zmaga: približevanje kulturne dediščine obmejnega območja slovenskim in madžarskim učencem, pridobivanje izkušenj pripovedovanja zgodb na interaktiven način in učinkovita uporaba spletnega portala e-documenta Pannonica

Pomurski muzej Murska Sobota je s pobudo »EU v moji šoli« našel nov način prebujanja zanimanja mladih za kulturno dediščino čezmejnega prostora, s pomočjo katerega bodo učenci svoje izkušnje oblikovali v zgodbe, ki ne bodo samo informirale, ampak tudi navdihovale prebivalce v regiji.

Najdemo lahko veliko uspešnih in dobrih primerov, kako narediti zgodovinsko in kulturno dediščino neke regije privlačno na način, da današnjo mladino pritegne k raziskovanju.

Veseli smo, da imamo tak primer tudi v Programu sodelovanja Slovenija-Madžarska. To je spletni portal, ki je nastal ob sodelovanju partnerjev projekta e-documenta Pannonica.

Približno 100 učencev iz 5 slovenskih in madžarskih šol bo letos po zaslugi pobude Evropske komisije „EU v moji šoli (EUIMS)” lahko sodelovalo v aktivnostih, s pomočjo katerih bodo lahko raziskovali zaklade preteklosti svojega neposrednega življenjskega okolja.

Sodelavci Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je vodilni partner projekta e-documenta Pannonica in hkrati upravljavec spletnega portala, bodo najprej obiskali šole. Projekt in portal bodo predstavili učencem. Njihovo naslednje srečanje bo v muzeju, kjer bodo odkrivali, kaj se skriva v muzejski razstavi. Nazadnje se bodo skupaj udeležili ustvarjalne delavnice – živahne aktivnosti, ki bo učencem pomagala predelati pridobljene izkušnje iz prvih dveh srečanj v obliko, da jih bodo kot zgodbo lahko delili z drugimi: svojimi vrstniki, prijatelji in družino.

Vabimo vas, da se nam pridružite in spremljate to potovanje in dogodke pobude „EU v moji šoli (EUIMS)” v okviru programa Interreg SI-HU.