Bruselj, 27 oktober 2022. Projekt Right Profession skupaj s programom Interreg Slovenija-Madžarska slavi pomemben dosežek. V okviru natečaja Project Slam 2022 je z zelo impresivno odrsko predstavo prejel posebno nagrado Evropske komisije.

Evropska komisija v sodelovanju s programom Interact vsako leto objavi natečaj Project SLAM s katerim želi širši javnosti predstaviti dosežke Interreg Programov in projektov. Letos je bil poudarek na projektih, ki naslavljajo mlade in prispevajo k Evropskemu letu mladih 2022.

Čezmejni program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, katerega Organ upravljanja je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se je natečaja udeležil skupaj s sofinanciranim projektom Right profession. S predstavitvijo kako pomagati mladim pri izbiri pravega poklica skozi osebno izkušnjo in tako omogočiti mladim izbiro poklica, ki ga omogoča regija, smo se v začetku meseca julija uvrstili med šest finalistov. Finalni izbor je potekal danes v Bruslju na Interregovem letnem dogodku, kjer smo prejeli posebno nagrado Evropske komisije.

Projekt Right profession je rezultat sodelovanja devetih projektnih partnerjev, petih iz Slovenije in štirih iz Madžarske. Gre za sosledje treh projektov (Right Profession I, Right profession II in Dual Transfer) izvedenih v dveh programskih obdobjih in sofinanciranih iz čezmejnega programa Interreg Slovenija-Madžarska v skupni vrednosti približno 1,335 Mio EUR ESRR sredstev. Reseval je čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, kar je omogočilo boljšo obravnavo izzivov na trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela. Splošni cilj projekta pa je bil prispevati k zmanjšanju kadrovskih nesorazmerij na trgu dela in povečati možnost za zaposlovanje ter povečati medsebojno sodelovanje izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju.

Prenos prireditve in podelitev nagrad si lahko ogledate na tej povezavi:

Interreg Project Slam Grand Final