ICC Day – Festival Kolesarjenja – Na obeh straneh meje

V okviru projekta “IronCurtainCycling” vljudno vabljeni na dogodek “ICC Day – Festival kolesarjenja”.

Dan evropskega sodelovanja 2019 v Páki na Madžarskem s programom Interreg SI-HU

Páka, 14. september 2019 – Pod pokroviteljstvom Evropske komisije po vsej Evropi že osmo leto zapored potekajo prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja. Dogodki v okviru letošnjega ECday 2019 potekajo pod sloganom “Evropa si ti”, s čimer želimo poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Projekti, ki se izvajajo v tem okviru, pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev na obmejnih območjih in prinašajo dolgoročne učinke na področju gospodarstva, turizma, sodelovanja kot tudi ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Na tem področju je Slovenija s sosednjo državo Madžarsko uresničila že številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Prve rezultate sofinanciranega projekta Iron Curtain Cycling so danes spoznali tudi udeleženci kolesarjenja in pohodov ob slovensko madžarski meji, ki ga je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Slovenije z Madžarsko v obdobju 2014–2020 v sodelovanju s projektnimi partnerji projekta Iron Curtain Cycling.

Skupina 250 udeležencev iz Slovenije in Madžarske se je zbrala v Páki na Madžarskem. Udeležence sta uvodoma pozdravila Dimitrij Pur, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in mednarodne finančne mehanizme SVRK in podpredsednik Županje Zala g. Csaba Bene, ki je poudaril, da je cilj projekta Iron Curtain Cycling povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano CBC kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem EV.

V nadaljevanju so se udeleženci podali na kolesarjenje in pohode po območju med slovensko in madžarsko mejo. Kolesarjem sta bili na razpolago dve turi in sicer krajša 34 km in daljša 80 km. Krajša razdalja je udeležence vodila od kraja Páka preko krajev Szécsisziget–Lovászi,  Máhomfa – Lentiszombathely do kraja Csömödér, kjer so bili udeležencem predstavljeni rezultati projekta GO IN NATURE. 80 km dolga tura pa je udeležence vodila od Páke do slovensko madžarske meje in Dobrovnika, kjer so v okviru projekta TELE-KA-LAND vzpostavili pravljični park. Sledilo je kolesarjenje do naslednjega postanka pri Hadikovi kapeli na lendavskem hribu in naprej preko slovensko madžarske meje do zadnjega postanka v kraju Tenkehegy.

Pohodnikom sta bili prav tako na voljo dve vodeni turi in sicer krajša 5 km in daljša 15 km. Na krajši razdalji so si udeleženci ogledali okolico Páke z obiskom Spominske hiše profesorja Öveges, tradicionalne hiše v kraju Dömefölde, bunkerje iz svetovnih vojn in rimokatoliške cerkve. Daljša tura je ponudila eko-turistično doživetje ob potoku Válicka. Udeleženci so se seznanili z gozdovi okrožja Zala, favno in floro v bližini potoka Válicka.

Po povratku s kolesarjenja in pohodov je bil udeležencem na voljo topli obrok in vrsta spremljevalnih aktivnosti kot so: športne aktivnosti (fanatic jump, teqball, spinning, Fitness park, športna tekmovanja), zdravniški pregledi (merjenje pritiska, nivoja sladkorja v krvi, indeks telesne mase), predstavitev lokalnih produktov,  predstavitev starih koles (velocipedov), prav tako niso manjkale zabavne aktivnosti za otroke.

Dogodek je predstavil lepo priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Kot je dejal Dimitrij Pur, Direktor, Vodja  Organa upravljanja, številnih čezmejni projekti so plod sodelovanja madžarskih in slovenskih partnerjev, današnjega dogodka pa brez sodelovanja in Interreg programa ne bi uspeli izvesti.  Sodelovanje je ključno za medsebojno spoznavanje in dvig zaupanja v čezmejnem območju ter nas vse skupaj miselno bogati.  Sodelovanje se ne zgodi kar tako, ampak se gradi postopoma. Zavedamo se, da bodo vedno obstajali skupni izzivi, ki presegajo državne meje, zato sodelovanju med sosedi ni alternative. Projekti Iron Curtain Cycling, GO IN NATURE in TELE-KA-LAND, ki bodo danes predstavljena dokazujeta, da se sodelovanje v praksi izplača, zagotavlja  prepoznavnost projekta in večje število obiskovalcev, kot  če bi aktivnosti izvajale nepovezano, samo na eni strani meje. Tudi namen današnjega dogodka je sodelovanje, vsako leto večje število udeležencev pa dokazuje, da obstoja velika naklonjenost čezmejnem sodelovanju. Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Madžarsko po porabi sredstev v vrh najuspešnejših programov na ravni EU. Program sodelovanja se bo nadaljeval v obdobju 2021- 2027 in  verjamem da bomo skupaj prišli do  najbolj učinkovitih rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka si lahko ogledate tukaj.  

Video dogodka si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku na TV AS si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku na Zalai Krónika si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku na Lenti TV si lahko ogledate tukaj.

NE POZABITE SE PRIJAVITI! PRIDRUŽITE SE NAM NA DRUŽINSKEM KOLESARSKEM DOGODKU – ROK PRIJAVE JE 10. SEPTEMBER 2019!

NE POZABITE SE PRIJAVITI! PRIDRUŽITE SE NAM NA DRUŽINSKEM KOLESARSKEM DOGODKU – PRIJAVITE SE PRED 10. SEPTEMBROM 2019!

OPOMNIK! BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO! – Javni natečaj – Najboljši projekti Interreg SI-HU

Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (CP SI-HU) objavlja javni natečaj za prijavo na naziv najboljši projekt SI-HU. Prvi rok za oddajo vlog je 30. september 2019.

VABILO NA DRUŽINSKI KOLESARSKI DOGODEK!

Vabimo vas, da se v soboto, 14. septembra 2019  udeležite rekreativnega kolesarjenja na čezmejnem območju med mestoma Lendava v Sloveniji in Páka na Madžarskem v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC DAY) 2019 s sloganom »Europe is you!« 

Javni razpis za tradicionalne hiše in hotele

Projektni partnerji projekta „HOUSES“ so objavili javni razpis za tradicionalne hiše in hotele v županijah Zala in Vas na Madžarskem ter v Pomurski in Podravski regiji v Sloveniji.

SENS NETWORK – Konferenca o socialnem podjetništvu

LRF za Pomurje skupaj s projektnim partnerjem iz Madžarske 28. avgusta 2019 organizira otvoritveno konferenco na temo socialnega podjetništva v okviru projekta SENS NETWORK. Projekt je delno financiran iz čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2019!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem družinskem kolesarskem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2019, ki bo potekal v soboto, 14. septembra 2019 na Madžarskem in v Sloveniji.

21 projektnih vlog oddanih v šestem roku za predložitev projektov

V torek, 18. junija 2019, se je ob 12:00 zaključil šesti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 21 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU219 KIS-LED Ledinska imena na dvojezičnih območjih v Prekmurju in Porabju/Földrajzi nevek Muravidék és Rábavidék kétnyelvű területén 2 2 Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts  €    230.493,65
2 SIHU221 capCROSSplan Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja / Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 2 2 Development agency Sinergija  €        345.911,75
3 SIHU124 Act4progress Trajnostni ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev in učinkovitosti javnih institucij/
A közintézetek munkafeltételeit és hatékonyságát javító fenntartható intézkedések
2 2 University Medical Centre Maribor  €    263.589,25
4 SIHU225 COMPETENCE 4.0 ZBOLJŠANJE KOMPETENC IN ZMOGLJIVOSTI ČEZMEJNIH INSTITUCIJ TER JAVNIH STORITEV NA PODROČJU INDUSTRIJE 4.0
IPAR 4.0 (ÉS KOMPETENCIA 4.0) TERÜLETÉRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPETENCIÁK ÉS KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
2 2 POMURJE TECHNOLOGY PARK  €        339.163,6
5 SIHU226 Riding2GETHR Skupaj v sedlu: Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju aktivnosti in terapije s konjem / Együtt a nyeregben: Az intézményi együttműködés erősítése a lovas tevékenységek és a lóterápia területén 2 2 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        196.630,5
6 SIHU227 Know AVE Knowledge center for Cross border collaboration in electrical vehicle and autonomous driving /
/ Center znanja za čezmejno sodelovanje na področju električnih vozil in avtonomne vožnje / Határon átnyúló tudáscentrum az elektromos járművek és az önvezető megoldások terén
2 2 University of Maribor  €        252.435,79
7 SIHU230 RuralCoop Čezmejno institucionalno sodelovanje za povečanje trajnosti in kakovosti proizvodnje “lokalnih proizvodov” – Határon átnyúló intézményi együttműködés a „helyitermék” előállítás fenntarthatóságának, színvonalának emelése céljából 2 2 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        286.953,2
8 SIHU232 SI-HU PRO Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji / Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben 2 2 Self-Government Office of Vas County  €    289.000
9 SIHU233 MUDI-ZOP Multidisciplinarni pristop k zdravstveni obravnavi otrok s posebnimi potrebami/
A sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi kezelésének multidiszciplináris megközelítése
2 2 Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor  €        349.718,51
10 SIHU234 CircCluster Grozd krožnega gospodarstva za SI-HU čezmejno območje 2 2 University of Maribor  €        259.408,48
11 SIHU235 e-documenta Pannonica 2 Nadgradnja skupne baze in spletnega portala z novimi interaktivnimi vsebinami / A közös adatbázis és web portál bővítése új, interaktív tartalmakkal 2 2 Pomurje Museum Murska Sobota  €        260.084,44
12 SIHU236 Digit Next Intézményi összefogás és együttműködés a Digitális Átállási folyamatok elősegítéséért 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Nagykanizsa  €        338.325,7
13 SIHU237 MOTIVAGE Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával / Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti 2 2 MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  €        288.116,00
14 SIHU238 S-CONNECT Institucionalna krepitev zmogljivosti za zdravo regijo: nova znanja za revitalizacijo športnih resursov /
Intézményes kapacitásfejlesztés az egészséges régióért: a sporterőforrások revitalizálását szolgáló új ismeretek
2 2 Municipality of Radenci  €        338.801,79
15 SIHU239 FENIKS Vzpostavitev sistema trajnostnega medinstitucionalnega sodelovanja v čezmejni regiji z vidika obvladovanja novih izzivov. / A határokon átnyúló régióban működő fenntartható intézményközi együttműködés rendszerének kialakítása az új kihivások kezelése 2 2 Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.  €        266.770,8
16 SIHU240 GreenReg Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja 2 2 Development centre Murska Sobota  €        164.126,92
17 SIHU241 WeCare Vzpostavitev nove storitve socialne oskrbe / Az új szociális gondozási szolgáltatások kialakulása 2 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        348.781,77
18 SIHU242 INTERMED Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére 2 2 Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére  €        291.008,12
19 SIHU243 WeShareCare Izboljšanje socialne vključenosti in storitev ter boljša mobilnost za osebe v oskrbi v ruralnih območjih Slovenije in Madžarske / A szlovákiai és a magyar vidéki területeken gondozottak társadalmi befogadása, a szolgáltatások és a mobilitás javítása 2 2 Centre for Health and Development Murska Sobota  €        282.710,00
20 SIHU245 GOR-POR Skupna čezmejna razvojna strategija Goričkega in Porabja / Goričko és Rábavidék közös határon átnyúló fejlesztési stratégiája 2 2 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        202.997,00
21 SIHU246 R – CPK Regionalni center za razvoj poklicnih kompetenc
Regionális Szakmai Kompetenciafejlesztő Központ
Center for development of vocational competences
2 2 Adult Education Center Lendava  €        156.969,27
               
               
               
               
               

RIGHT PROFESSION – Mladi in poklic

5. junija 2019 je v Zalaegerszegu na Madžarskem potekala zaključna konferenca projekta RIGHT PROFESSION II, kjer je projektno partnerstvo podpisalo tudi novo pogodbo o sofinanciranju za projekt z akronimom DUAL TRANSFER, ki se naslanja na rezultate projekta Right profession.