2. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 15. marca in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA VREDNOTENJE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020.

Nova oddaja Mura Raba Tour na Televiziji AS

Vsak drugi teden, premierno ob sobotah, vas na sporedu Televizije AS pričakuje nova oddaja Mura Raba tour pripravljena v okviru istoimenskega projekta.

6. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

6. rok za predložitev vlog v okviru programa se bo zaključil 18. junija 2019, ob 12. uri.

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želijo vesel božič in srečno novo leto 2019!

Odobreni projekti v okviru petega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 12. novembra 2018 v Mali Nedelji v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 5. roka za predložitev vlog.

Predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije seznanjeni s posodobitvami informacijskega sistema eMS

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupine revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

ESCAPE – Predstavitev novega turističnega produkta

V sredo, 7. novembra 2018, vas vabimo na predstavitev novega turističnega produkta v Monoštru v okviru projekta “Escape”.

ESCAPE – Pohod na Vražjo pot

V soboto, 20. oktobra 2018 vas vabimo na pohod na Vražjo pot v Andovce v okviru čezmejnega projekta ESCAPE.

Dan evropskega sodelovanja 2018 v Porabju

Szentgotthárd/Monošter, 15. september 2018 – Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT po vsej Evropi že sedmo leto zapored potekajo prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja. Dogodki v okviru letošnjega ECday 2018 potekajo pod sloganom “Painting our future together”, s čimer želijo organizatorjih dogodkov poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Projekti, ki se izvajajo v tem okviru, pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev na obmejnih območjih in prinašajo dolgoročne učinke na področju gospodarstva, turizma, sodelovanja kot tudi ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Na tem področju je Slovenija s sosednjo državo Madžarsko uresničila že številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Prve rezultate sofinanciranega projekta Green Exercise so danes spoznali tudi udeleženci kolesarjenja po Porabju, ki ga je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Slovenije z Madžarsko v obdobju 2014–2020 v sodelovanju s projektnimi partnerji projekta Green Exercise in organizatorji 13. rekreativnega kolesarskega maratona Goričko-Raab- Őrszég.

Skupina 150 udeležencev iz Slovenije in Madžarske se je zbrala v Monoštru na Madžarskem. Uvodoma so jih pozdravili dr. Csaba Nément, predstavnik Narodnega parka Őrszég,  Aleš Mrkela, vodja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska in generalni konzul RS v Monoštru g. Boris Jesih. Sledila je predstavitev projekta Green Exercise, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska. Predstavnik vodilnega partnerja je poudaril, da si v okviru projekta prizadevajo za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjujejo s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Za doseganje ciljev bodo povezali obstoječe kulturne in naravne turistične elemente z razvojnimi elementi, ki so načrtovani v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti, ter oblikovanjem »zelenih parkov« na obeh straneh meje. Predstavitev je zaključil s slavnostno otvoritvijo enega izmed devetih načrtovanih zelenih parkov »Zelenega parka v Monoštru«.

V nadaljevanju so se udeleženci podali na kolesarjenje po območju med slovensko in madžarsko mejo. Kolesarjem sta bili na razpolago dve turi in sicer krajša 35 km in daljša 90 km. Krajša razdalja je udeležence vodila od Slovenskega kulturnega in informacijskega centra v Monoštru do slovensko-madžarske meje v Čepincih, kjer je bila prva okrepčilna postaja. Sledil je povratek do Monoštra, z drugim vmesnim postankov v Dolnjem Senik/Alsószölnök, kjer je bil v okviru projekta Green Exercise vzpostavljen Zeleni park Dolnji Senik. 90 km dolga tura pa je udeležence vodila od Monoštra do slovensko madžarske meje na Hodošu in druge postojanke v Markovih kjer so v okviru projekta vzpostavili hostel – Peterloug z 54 nočitvenimi kapacitetami. Sledilo je kolesarjenje do naslednjega postanka na Gradu Goričko in nato povratek do Monoštra preko mejnega prehoda Martinje z zadnjim postankom v Zelenem parku Dolnji Senik.

Dogodek je predstavil lepo priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Kot je dejal eden izmed govorcev želita Slovenija in Madžarska s sodelovanjem v okviru Dneva evropskega sodelovanja pokazati, da nas skupne meje v okviru čezmejnih programov povezujejo. Ti programi stremijo k uresničevanju osrednjega cilja kohezijske politike Evropske unije, in sicer k povečanju ekonomske in socialne kohezije sodelujočih držav z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja«.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.