Dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani objavljen Dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020, ki se nanaša na uveljavljanje izdatkov za delo poslovodečih oseb.

Navodilo s prilogami se nahaja na naslednji povezavi: http://www.si-hu.eu/projekti/ostala-navodila/

Visoka pogodbena vezanost na Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Moravske Toplice, 5. marca 2019 – V okviru dogodka »Govoriš kohezijsko«, ki ga je izvedla Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF) in ga ga izvajata CNVOS in Radio Študent, je potekal podpis pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija -Madžarska za projekta HOUSES in SENS NETWORK. S podpisom teh pogodb je na programu pogodbeno vezanih že 92% vseh razpoložljivih sredstev, kar ga uvršča med uspešnejše na ravni EU.

Skupni oz. ključni izzivi obeh sodelujočih držav so predvsem na področju ohranjanja in varstva okolja – naravne in arhitekturne dediščine, vključno z njihovo uporabo v turizmu ter spodbujanja učinkovite rabe virov.  Glavni cilj projekta HOUSES je integracija kulturne in arhitekturne dediščine, zlasti podeželskih hiš v skupne turistične ponudbe in s tem zagotoviti njihovo ohranitev. Vodilni partner Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság in trije projektni partnerji Zalai Falvakért Egyesület, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, želijo v okviru projekta ustvariti tudi nov čezmejni turistični produkt Poti podeželskih hiš in s tem povečati tudi turistični obisk na čezmejnem območju Slovenije in Madžarske

Reševanje izzivov obmejnega območja poskuša program doseči tudi s podporo projektov, ki krepijo institucionalno sodelovanje na programskem območju za doseganje višje ravni čezmejnih povezav. Tako je cilj projekta SENS NETWORK premakniti čezmejno in regijsko sodelovanje in ekonomske kazalnike preko razvoja socialnega podjetništva in izdelati metodologijo, ki se lahko po vključitvi lokalnih potreb, uporabi kjer koli po Evropski uniji. Partnerja v projektu – Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF) in vodilni partner Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület – si obetata okrepljeno sodelovanje s sorodnimi institucijami na obeh straneh meje, kar bo pripomoglo k oblikovanju trajnih mrež sodelovanja tudi po zaključku projekta.

Pogodbi o sofinanciranju sta podpisala predstavnika vodilnega partnerja g. Bojan Vogrinčič za projekt SENS NETWORK in ga. Renáta Inzsöl za projekt HOUSES in Dimitrij Pur, vodja organa upravljanja, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. G. Pur je ob tem izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z madžarskimi partnerji, kar se po njegovem mnenju odraža tudi v visokemu odstotku pogodbeno vezanih programskih sredstev. „Uspešno povezovanje na obeh straneh meje rojeva projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih tudi v praksi poteka čezmejno povezovanje. Vesel sem, da reševanje izzivov obmejnega območja poskuša program doseči tudi s podporo projektom, ki krepijo institucionalno sodelovanje na programskem območju za doseganje višje ravni čezmejnih povezav,“ še meni Pur. Povedal je še, da se 18. junija 2019 zaključi šesti rok za oddajo projektnih vlog v okviru programskega javnega razpisa, ko lahko potencialni prijavitelji kandidirajo za preostanek programskih sredstev ESRR v višini 1 milijona evrov.

Več informacij o programu in projektih v izvajanju je na voljo na: www.si-hu.eu.    

ESCAPE – Objavljena spletna in mobilna aplikacija

Objavljena je prva verzija spletne in mobilne aplikacije v okviru projekta ESCAPE
 

Predstavitev projekta Iron Curtain Cycling na sejmu Utazás – Travel

Budimpešta: od 21. do 24. februarja je na razstavišču Hungexpo v Budimpešti potekal mednarodni turistični sejem Utazás – Travel. Na sejmu se je predstavilo 30 držav na več kot 300 razstavnih mestih, med njimi tudi Lendava.

Na sejmu je Občina Lendava predstavila tudi projekt Iron Curtain Cycling, ki se izvaja v okviru operativnega programa Interreg Slovenija – Madžarska in v katerem Občina spodbuja razvoj kolesarskega turizma. Prav sejem je bil odlična priložnost za predstavitev prvih rezultatov projekta, ki se bo zaključil naslednje leto. Sicer pa so vse informacije povezane s projektom dostopne na projektni spletni strani http://www.icc.zala.hu/sl

 

 

Mednarodna izmenjava izkušenj s predstavniki programa čezmejnega sodelovanja Central Baltic

Ljubljana, 27. februar 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška 2014–2020 gostila predstavnike programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Finska-Estonija-Latvija-Švedska (Central Baltic) 2014–2020.

Mednarodnega srečanja so se udeležili predstavniki organov upravljanja in skupnih sekretariatov vseh štirih zgoraj navedenih programov z namenom izmenjave izkušenj pri upravljanju programov čezmejnega sodelovanja v obdobju 2014–2020. Osredotočili so se na področje orodja za oceno tveganja ARACHNE, pripravo letnih povzetkov, uporabo elektronskih sistemov spremljanja (eMS) in njihovo nadaljnjo uporabo po letu 2020, zaključevanje projektov/programov obdobja 2014–2020 in pripravo na obdobje 2021–2027.

Udeleženci so pozdravili tovrstna srečanja. Ugotavljajo, da so predstavljene izkušnje primerljive, zato jih bodo lahko uporabili v praksi. Izrazili so željo po nadaljnji izmenjavi izkušenj na področju izvajanja čezmejnih programov in pripravi na obdobje 2021-2027.

 

 

[Not a valid template]

Natečaj za nagrade REGIOSTARS 2019

Evropska komisija vsako leto, tokrat že dvanajsto leto zapored, nagradi sofinancirane projekte, ki jih odlikujeta odličnost in nov pristop k spodbujanju regionalnega razvoja. Ti projekti so, kot dobre prakse, navdih in vzgled drugim regijam, postavljeni v središče vseevropske komunikacijske kampanje.

2. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 15. marca in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA VREDNOTENJE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020.

Nova oddaja Mura Raba Tour na Televiziji AS

Vsak drugi teden, premierno ob sobotah, vas na sporedu Televizije AS pričakuje nova oddaja Mura Raba tour pripravljena v okviru istoimenskega projekta.

6. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

6. rok za predložitev vlog v okviru programa se bo zaključil 18. junija 2019, ob 12. uri.