ESCAPE – Predstavitev novega turističnega produkta

V sredo, 7. novembra 2018, vas vabimo na predstavitev novega turističnega produkta v Monoštru v okviru projekta “Escape”.

ESCAPE – Pohod na Vražjo pot

V soboto, 20. oktobra 2018 vas vabimo na pohod na Vražjo pot v Andovce v okviru čezmejnega projekta ESCAPE.

Dan evropskega sodelovanja 2018 v Porabju

Szentgotthárd/Monošter, 15. september 2018 – Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT po vsej Evropi že sedmo leto zapored potekajo prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja. Dogodki v okviru letošnjega ECday 2018 potekajo pod sloganom “Painting our future together”, s čimer želijo organizatorjih dogodkov poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. Projekti, ki se izvajajo v tem okviru, pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev na obmejnih območjih in prinašajo dolgoročne učinke na področju gospodarstva, turizma, sodelovanja kot tudi ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Na tem področju je Slovenija s sosednjo državo Madžarsko uresničila že številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Prve rezultate sofinanciranega projekta Green Exercise so danes spoznali tudi udeleženci kolesarjenja po Porabju, ki ga je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Slovenije z Madžarsko v obdobju 2014–2020 v sodelovanju s projektnimi partnerji projekta Green Exercise in organizatorji 13. rekreativnega kolesarskega maratona Goričko-Raab- Őrszég.

Skupina 150 udeležencev iz Slovenije in Madžarske se je zbrala v Monoštru na Madžarskem. Uvodoma so jih pozdravili dr. Csaba Nément, predstavnik Narodnega parka Őrszég,  Aleš Mrkela, vodja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska in generalni konzul RS v Monoštru g. Boris Jesih. Sledila je predstavitev projekta Green Exercise, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska. Predstavnik vodilnega partnerja je poudaril, da si v okviru projekta prizadevajo za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjujejo s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Za doseganje ciljev bodo povezali obstoječe kulturne in naravne turistične elemente z razvojnimi elementi, ki so načrtovani v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti, ter oblikovanjem »zelenih parkov« na obeh straneh meje. Predstavitev je zaključil s slavnostno otvoritvijo enega izmed devetih načrtovanih zelenih parkov »Zelenega parka v Monoštru«.

V nadaljevanju so se udeleženci podali na kolesarjenje po območju med slovensko in madžarsko mejo. Kolesarjem sta bili na razpolago dve turi in sicer krajša 35 km in daljša 90 km. Krajša razdalja je udeležence vodila od Slovenskega kulturnega in informacijskega centra v Monoštru do slovensko-madžarske meje v Čepincih, kjer je bila prva okrepčilna postaja. Sledil je povratek do Monoštra, z drugim vmesnim postankov v Dolnjem Senik/Alsószölnök, kjer je bil v okviru projekta Green Exercise vzpostavljen Zeleni park Dolnji Senik. 90 km dolga tura pa je udeležence vodila od Monoštra do slovensko madžarske meje na Hodošu in druge postojanke v Markovih kjer so v okviru projekta vzpostavili hostel – Peterloug z 54 nočitvenimi kapacitetami. Sledilo je kolesarjenje do naslednjega postanka na Gradu Goričko in nato povratek do Monoštra preko mejnega prehoda Martinje z zadnjim postankom v Zelenem parku Dolnji Senik.

Dogodek je predstavil lepo priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Kot je dejal eden izmed govorcev želita Slovenija in Madžarska s sodelovanjem v okviru Dneva evropskega sodelovanja pokazati, da nas skupne meje v okviru čezmejnih programov povezujejo. Ti programi stremijo k uresničevanju osrednjega cilja kohezijske politike Evropske unije, in sicer k povečanju ekonomske in socialne kohezije sodelujočih držav z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja«.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

11 od 12 projektnih vlog v okviru petega roka za oddajo je administrativno ustreznih

V petek, 29. junija 2018, se je zaključil peti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 12 projektnih vlog

Trije projekti kulturne dediščine Programa Interreg SI-HU med “Navdušujočimi primeri projektov kulturne dediščine Interreg v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018”

Trije projekti kulturne dediščine in sicer ESCAPE, e-documenta Pannonica in Back in the day, ki jih sofinancira Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, so uvrščeni v elektronsko publikacijo, ki predstavlja skupaj 35 čezmejnih (V-A in IPA), 27 transnacionalnih (V-B) in 8 medregionalnih (V-C) projektov evropske kulturne dediščine

VABILO NA KOLESARJENJE PO PORABJU!

Vabimo vas, da se v soboto, 15. septembra 2018 udeležite rekreativnega kolesarjenja po Porabju (Madžarska) v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC DAY) 2018.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2018!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem kolesarskem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2018, ki bo potekal v soboto, 15. septembra 2018 na Madžarskem in v Sloveniji.

Green Exercise – Vabilo za otvoritev turistično – nastanitvenega centra Peterloug v Markovcih

Občina Šalovci Vas z veseljem obvešča, da se je končala investicija izoblikovanja Zelenega parka in izgradnja turistično nastanitvenega centra Peterloug v Markovcih.

Mednarodna izmenjava izkušenj med programi čezmejnega sodelovanja

Dne 12. julija 2018, je v kraju Cogetinci (Cerkvenjak) potekala mednarodna izmenjava izkušenj med programi čezmejnega sodelovanja iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Mednarodno usposabljanje za uporabo orodja za oceno tveganja Arachne za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 4. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja Arachne.

Delavnice se je udeležilo več kot 40 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna Republike Slovenije). Predstavniki organa upravljanja in skupnih sekretariatov so predstavili funkcionalnosti orodja, ki s podatkovnim rudarjenjem s pomočjo javno dostopnih podatkov o podjetjih, osebah, pogodbah in projektih določi stopnjo tveganja za partnerje in projekte v 7 različnih kategorijah indikatorjev. Udeleženci so na novo pridobljeno znanje preizkusili z reševanjem 30 nalog, razdeljenih v 7 vaj.

Usposabljanje bo pripomoglo k širitvi uporabe orodja Arachne na nivo nacionalnih kontrolorjev in zavedanju pomembnosti odpravljanja tveganj za nastanek goljufij, konfliktov interesov in nepravilnosti.

Ob tem je bilo izpostavljeno sodelovanje med organom upravljanja in nacionalnimi kontrolnimi enotami, kar tudi prispeva k uspešnosti izvajanja programov. Po deležu razdeljenih programskih sredstev (več kot 90 odstotkov) in višini izplačil, omenjeni trije programi segajo nad povprečje  programov Evropskega teritorialnega sodelovanja na ravni EU.