ESCAPE – Simpozij strpnosti

V sredo, 23. maja, se bo na Sveti Ani v Slov. goricah v okviru čezmejnega projekta ESCAPE odvijal mednarodni simpozij na temo kulturne dediščine in razvojnih priložnosti v kontekstu zelenega turizma.

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta “Back in the day”

V petek, 13. aprila 2018, so v rakičanskem dvorcu zastopniki projektnega partnerstva Back in the day s predstavniki medijev, splošne javnosti in drugimi deležniki s področja kulture in turizma kot tudi strokovnjaki, družno prevetrili kulturno dediščino obmejnega območja ter pregledali možnosti njenega ohranjanja v obliki snovanja muzeja na prostem.

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 8. maja 2018, je bila v Gosztoli na Madžarskem izvedena delavnica v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje v okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog.

V okviru delavnice je udeležencem bilo predstavljeno, kako pripraviti kakovosten projekt z vidika intervencijske logike ter najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri pripravi doslej prejetih projektov. Seznanjeni so bili s programskimi navodili in smernicami, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju aktivnosti v okviru informiranja in komuniciranja. Prav tako je bilo predstavljeno poročanje preko sistema eMS.

V popoldanskem delu sta bila predstavljena dva projekta 2. prioritetne osi predvsem z vidika kako priti do uspešnosti in potrditve projekta. Izpostavljene so bile tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V nadaljevanju popoldanskega dne je bila organizirana okrogla miza na temo priprave projektov 2. prioritetne osi in kje prihaja do najpogostejših napak. Pri tem smo želeli upravičence dodatno usmeriti v bolj fokusirane projekte in kvalitetnejšo pripravo. Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat prejela dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta “HORSE BASED TOURISM – HBT”

Otvoritveni dogodek z novinarsko konferenco projekta HORSE BASED TOURISM, ki je potekal 19. aprila 2018 v RIS Dvorcu Rakičan, je med drugim gostil deležnike, ki se nameravajo priključiti projektu, ko bo v fazi razvoja in izvedbe inovativnih turističnih programov.

Predstavitvena konferenca projekta “e-documenta Pannonica”

V torek, 17. aprila 2018, ob 11. uri se je v baročnem salonu Pomurskega muzeja Murska Sobota odvijala predstavitvena konferenca projekta e- documenta Pannonica, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014-2020, projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

5. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG IN SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je bil v okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje dogovorjen datum 5. roka za predložitev vlog. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 8. Maja 2018 v kraju Gosztola (Madžarska).

Za prijavo prosim izpolnite prijavni obrazec na sledeči povezavi: POVEZAVA

Delavnica je namenjena poročanju v okviru programa Interreg SI-HU in potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Izvedena bo tako, da se lahko delavnice udeležijo prijavitelji iz obeh držav (simultano tolmačenje bo zagotovljeno).

Število mest na delavnici je omejeno.

VABILO_MEGHIVO_8.5. 2018

Vabilo na predstavitveni dogodek projekta z novinarsko konferenco “Horse Based Tourism – HBT”

Vabilo na predstavitveni dogodek projekta z novinarsko konferenco “Horse Based Tourism – HBT” v četrtek, 19. aprila 2018, ob 11.30 uri v Modrem salonu RIS Dvorca Rakičan (Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota).

Vabilo na otvoritveni dogodek projekta “Back in the day”

Vabilo na otvoritveni dogodek projekta “Back in the day” v petek, 13. aprila 2018, ob 10.30 v Modrem salonu RIS Dvorca Rakičan (Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota).

Vabilo na predstavitveno konferenco projekta e-documenta Pannonica

Vabljeni na predstavitveno konferenco projekta e-documenta Pannonica, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020.