5. ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG IN SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA

Obveščamo vas, da je bil v okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje dogovorjen datum 5. roka za predložitev vlog. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za poročanje in potencialne prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 8. Maja 2018 v kraju Gosztola (Madžarska).

Za prijavo prosim izpolnite prijavni obrazec na sledeči povezavi: POVEZAVA

Delavnica je namenjena poročanju v okviru programa Interreg SI-HU in potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Izvedena bo tako, da se lahko delavnice udeležijo prijavitelji iz obeh držav (simultano tolmačenje bo zagotovljeno).

Število mest na delavnici je omejeno.

VABILO_MEGHIVO_8.5. 2018

Vabilo na predstavitveni dogodek projekta z novinarsko konferenco “Horse Based Tourism – HBT”

Vabilo na predstavitveni dogodek projekta z novinarsko konferenco “Horse Based Tourism – HBT” v četrtek, 19. aprila 2018, ob 11.30 uri v Modrem salonu RIS Dvorca Rakičan (Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota).

Vabilo na otvoritveni dogodek projekta “Back in the day”

Vabilo na otvoritveni dogodek projekta “Back in the day” v petek, 13. aprila 2018, ob 10.30 v Modrem salonu RIS Dvorca Rakičan (Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota).

Vabilo na predstavitveno konferenco projekta e-documenta Pannonica

Vabljeni na predstavitveno konferenco projekta e-documenta Pannonica, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020.

KOLESARSKA POVEZAVA MED LENDVADEDES-DEDESKECSKÉS IN DOLGO VASJO

Dne 22. marca 2018 je bil v Lendvadedes na Madžarskem poležen temeljnih kamen za izgradnjo kolesarske povezave med krajema Lendvadedes-Dedeskecskés in Dolgo vasjo. Izgradnje koesarske povezave je ena od osrednjih aktivnosti projekta Iron Curtain Cycling, ki se financra v okviru Programa sodelovanja interreg V-A Slovenija-Madžarska v programskem obdobju 2014-2020.

Odobreni projekti v okviru četrtega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

V okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 23. marca 2018 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 4. roka za predložitev vlog.

ESCAPE – Vabilo na doživljajski dogodek

»Pobeg v zgodovino čarovništva« po točkah strpnosti v občini Lenart.

Razvoj kolesarskih produktov v Čentibi

Zavod za turizem in razvoj Lendava je v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo v petek, 16. marca 2018, pripravil delavnico z naslovom Kolesarstvo – priložnost za razvoj regije na temo razvoja kolesarskih produktov in projektov na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko.

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljena nova verzija (verzija 2.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence, ki jo je slovenska nacionalna kontrolna enota v celoti posodobila. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.