RIGHT PROFESSION – Mladi in poklic

5. junija 2019 je v Zalaegerszegu na Madžarskem potekala zaključna konferenca projekta RIGHT PROFESSION II, kjer je projektno partnerstvo podpisalo tudi novo pogodbo o sofinanciranju za projekt z akronimom DUAL TRANSFER, ki se naslanja na rezultate projekta Right profession.

Objavljena nova verzija navodil za poročanje o napredku projekta in o arhiviranju in zaključevanju!

Objavljena je bila nova verzija (verzija 3) 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta in nove verzija (verzija 2) o Arhiviranju in zaključevanju projekta.

Novi, vsebinsko nadgrajeni verziji sta vam na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

 

 

Pozor! Šesti rok za oddajo projektnih predlogov bo kmalu potekel!

Obveščamo vas, da bo v torek, 18. junija 2019, ob 12.00 uri potekel 6. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

VABILO – FESTIVAL VODNIH DOŽIVETIJ

V okviru projekta “Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnegadela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo” z akronimom Mura Raba tour vas vabimo na FESTIVAL VODNIH DOŽIVETIJ.

ESCAPE – “Pobeg po naravnem parku”

Vljudno vas vabimo, da se nam v soboto, 25. maj, pridružite v Őriszentpétru, kjer bo v okviru projekta ESCAPE izveden dogodek “Pobeg po naravnem parku”.

VI STE EUROPA! Video natečaj 2019!

V okviru priprav na Evropski dan sodelovanja 2019 (EC Day 2019), Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska napoveduje amaterski video natečaj.

USPEŠNO IZVEDENA DELAVNICA

V torek, 14. maja 2019, je bila v Mariboru v Slovenji v okviru programa Interreg SI-HU izvedena delavnica za potencialne prijavitelje. Na tem programu so za 6. rok na voljo sredstva zgolj še na 2. prioritetni osi in sicer v višini 1.008.568,02 EUR ESRR.

V okviru delavnice je bil udeležencem uvodoma na kratko predstavljen program in programske zahteve. Sledil je interaktivni del, kjer so se prisotni seznanili s pripravo kakovostnega projekta z vidika intervencijske logike. Upravičenci so bili dodatno usmerjeni v pripravo kvalitetnejših in bolj fokusiranih projektov. Izpostavljene so bile tudi najpogostejše napake odkrite pri pregledu do sedaj prispelih vlog, prav tako pa so udeleženci delavnice lahko sodelovali pri predstavitvi vnosa projekta v informacijski sistem programa – eMS.

V drugem delu delavnice so pomembne izkušnje s prisotnimi potencialnimi prijavitelji delili vodilni partnerji že odobrenih projektov. V sproščeni diskusiji so izpostavili koristne informacije v smislu kako priti do uspešno potrjenega projekta, predvsem pa kako pripraviti projekt na način, da se izogneš kasnejšim težavam pri njegovem izvajanju. Izpostavili so tudi napake, ki so jih delali v predhodnih prijavah in kje so dobili strokovno pomoč. V kontekstu prihajajoče nove finančne perspektive so bili ob zaključku delavnice prisotni seznanjeni z osnovnimi informacijami.

Udeleženci delavnice so z velikim interesom sodelovali pri diskusijah in tako s strani Organa upravljanja in Skupnega sekretariata prejeli dosti koristnih informacij.

Za več informacij o delavnici kliknite tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

vaš Skupni Sekretariat

 

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 13. 5. 2019 v prostorih MONS Hotel-a, dvorana Plečnik 1-5, s pričetkom ob 10.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti na povezavi – e-prijava in sicer do vključno 9. 5. 2019. Iz vsake institucije se lahko prijavita največ dve osebi.
Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.

VABILO_delavnica za poročanje_13.5.2019

 

DELAVNICA: Bi želeli sodelovati? Imamo rešitev!

  • “Imate dobro idejo na področju institucionalnih zmogljivosti, vendar ne veste, kako pripraviti dober čezmejni projekt?”
  • “Bi radi sodelovali z določeno čezmejno institucijo / institucijami, vendar ne veste kako?“
  • “Ali vam v slovensko-madžarskem čezmejnem območju jezik predstavlja veliko oviro?”
  • “Ali se vam zdi, da so v vaši instituciji potrebne izboljšave?” In nazadnje, vendar ne najmanj pomembno:
  • “Ali ostaja institucionalna zmogljivost programskega območja odprto vprašanje tudi v obdobju po letu 2020?”

Če je bil vaš odgovor na vsaj eno od naštetih vprašanj »da«, potem se morate udeležiti naše naslednje delavnice. V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska je za prijavo projektov na področju izgradnje institucionalnih zmogljivosti na voljo še 1.000.000 EUR.

Da bi dvignili stopnjo čezmejnega sodelovanja, da bi zagotovili kakovostne projekte in pridobili ustrezne povratne informacije glede obdobja po letu 2020, vas vljudno vabimo na interaktivno delavnico, kjer boste dobili odgovore na vsa vaša vprašanja.

Delavnica bo potekala 14. maja 2019 v Mariboru.

Vabilo na delavnico je na voljo tukaj: VABILO

Na delavnico se lahko prijavite tukaj: PRIJAVA

Vesele velikonočne praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska želita vesele velikonočne praznike!