VABILO NA POHOD V OKVIRU DNEVA EVROPSKEGA SODELOVANJA!

Vabimo vas, da se v petek, 18. septembra 2020 udeležite rekreativnega pohoda v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC DAY) 2020. 

30 let Interreg-a: vsi imajo soseda – iščejo se umetniška dela!

Kjer koli že ste, eno je gotovo: imate soseda. Najsibo to vaš dom, vaše delovno mesto, vedno se najde kdo, na katerega se lahko obrnete, se pogovorite in ki vam lahko pomaga. Še več: v vsaki povezavi, zlasti to velja za sosesko, je vedno priložnost, da skupaj dosežemo nekaj večjega. Ta misel zaznamuje naše delo v Interreg-u že 30 let.

Turistični delavci spoznavali čezmejno regijo med Muro in Rabo

Na projekta Mura Raba tour so izvedli dve terenski ekskurziji za turistične delavce, ki so spoznavali čezmejno lokalno ponudbo v povezavi z možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa v regiji.

3. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 21. septembra in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA PROGRAMIRANJE 2021-2027

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027.

Glavni cilj tega javnega naročila je pridobiti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal Interreg program Slovenija-Madžarska 2021-2027 na podlagi celovite teritorialne in socio-ekonomske analize programskega območja Slovenija-Madžarska in na analizi temelječe programske strategije ter nudil strokovno pomoč Delovni skupini za programiranje v postopku programiranja vse do predložitve in odobritve zadevnega programa s strani Evropske komisije.

Javni razpis v slovenskem jeziku je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334138.

Razpisna dokumentacija (izvirnik v slovenskem jeziku in prevod v angleški jezik) je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija.

V primeru neskladij med slovenskim in angleškim besedilom razpisne dokumentacije je zavezujoča izvirna dokumentacija v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je 21. avgust 2020 do 9. ure.

Interreg letos praznuje 30 let

Interreg skupnost letos praznuje svojo 30-letnico. Vezano na to so v teku številne zanimive aktivnosti katerih osrednji namen je promocija osrednjih tem sodelovanja.

SENS NETWORK – Webinar: Pravno-formalni okvirji delovanja socialnih podjetij, podporno okolje, možnosti financiranje in izkušnje iz prakse

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru čezmejnega projekta SENSNETWORK 24. junija 2020 organizira brezplačni webinar.

Poslovanje OU/SS

Obveščamo vas, da se z ukinitvijo pandemije COVID-19 tudi v okviru našega programa življenje postopoma vrača v normalno stanje. Čeprav je delo v preteklih mesecih potekalo nemoteno od doma.

COVID-19 NAVODILA za projekte

Vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje projektov opredeljujemo kot višjo silo. To ustvarja posebno, neizogibno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo našim upravičencem. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, objavil navodila za projekte.

Vesele velikonočne praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska želita vesele velikonočne praznike! Ostanite zdravi, ostanite doma!