Poslovanje OU/SS

Obveščamo vas, da se z ukinitvijo pandemije COVID-19 tudi v okviru našega programa življenje postopoma vrača v normalno stanje. Čeprav je delo v preteklih mesecih potekalo nemoteno od doma.

COVID-19 NAVODILA za projekte

Vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje projektov opredeljujemo kot višjo silo. To ustvarja posebno, neizogibno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo našim upravičencem. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, objavil navodila za projekte.

Vesele velikonočne praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska želita vesele velikonočne praznike! Ostanite zdravi, ostanite doma!

POROČANJE IN UPRAVIČENOST IZDATKOV V OBDOBJU PANDEMIJE COVID-19 ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE

Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in smotrno prilagoditev nastalim okoliščinam. Nacionalna kontrola je prilagodila delovne procese ter sprejela določene ukrepe, ki so nujni za uspešno poročanje in s tem povezano nemoteno črpanje evropskih sredstev.

Opomnik! Javni natečaj – Najboljši projekti Interreg SI-HU

Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska objavlja javni natečaj za prijavo na pridobitve naziva Najboljši project Interreg SI-HU.

Trenutna situacija v zvezi s Korona virusom – pomembna informacija za projekte

Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in predvsem fleksibilno prilagoditev nastalim okoliščinam. Iz tega razloga smo tudi v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata prilagodili delovne procese ter sprejeli določene ukrepe, ki so nujni za uspešno nadaljevanje izvajanja programa in projektov. Iz tega razloga smo pripravili usmeritve za izvajanje projektnih aktivnosti.

Poslovanje programskih struktur programa v razmerah COVID-19

Obveščamo vas, da bodo zaposleni v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata čezmejnega programa Interreg SI-HU zaradi izrednih okoliščin vezanih na izbruh koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19, od ponedeljka, 16. 3. 2020 pa vse do preklica, delo opravljali od doma. S tem želimo zagotoviti, da bi programske zadeve kljub nastalim okoliščinam potekale čimbolj nemoteno.

Mura Raba Tour na turističnem sejmu v Budimpešti

Med 27. februarjem in 1. marcem je na razstavišču Hungexpo v Budimpešti potekal že 43. mednarodni turistični sejem Utazás Kiállítás, ki spada med največje in najpomembnejše tovrstne sejme na Madžarskem. Skupaj z lokalnimi turističnimi ponudniki smo se ga udeležili tudi partnerji projekta Mura Raba Tour.

Predstavitev projekta TELE-KA-LAND na sejmu Utazás 2020 v Budimpešti

Od 27. februarja do 1 marca je na razstavišču Hungexpo v Budimpešti potekal mednarodni turistični sejem Utazás 2020.

GO IN NATURE – Zaključna predstavitev projekta

V petek 28. 2. 2020 dopoldan je bila izvedena zaključna delavnica in predstavitev rezultatov v okviru projekta GO IN NATURE, popoldan pa otvoritev in ogled novih pridobitev v vasi Krog.