slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2019!

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem družinskem kolesarskem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2019, ki bo potekal v soboto, 14. septembra 2019 na Madžarskem in v Sloveniji.

21 projektnih vlog oddanih v šestem roku za predložitev projektov

V torek, 18. junija 2019, se je ob 12:00 zaključil šesti rok za oddajo projektnih vlog, v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

RIGHT PROFESSION – Mladi in poklic

/
5. junija 2019 je v Zalaegerszegu na Madžarskem potekala zaključna konferenca projekta RIGHT PROFESSION II, kjer je projektno partnerstvo podpisalo tudi novo pogodbo o sofinanciranju za projekt z akronimom DUAL TRANSFER, ki se naslanja na rezultate projekta Right profession.

Objavljena nova verzija navodil za poročanje o napredku projekta in o arhiviranju in zaključevanju!

Objavljena je bila nova verzija (verzija 3) 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta in nove verzija (verzija 2) o Arhiviranju in zaključevanju projekta.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska