slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Mednarodno usposabljanje za uporabo orodja za oceno tveganja Arachne za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 4. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja Arachne.

12 projektnih vlog oddanih v petem roku za predložitev projektov

V petek, 29. junija 2018, se je ob 12:00 zaključil peti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

OBVESTILO O POTEKU 5. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

Obveščamo vas, da bo v petek, 29. junija 2018, ob 12.00 uri potekel 5. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

E-CONOMY - Vabilo na simpozij "Razvoj sodelovanja"

/
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala kot vodilni partner projekta E-CONOMY (SIHU142) – institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020. Vas prijazno vabi na simpozij z naslovom: RAZVOJ SODELOVANJA.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska