Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Včeraj, 7. 11. 2017 je bilo, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisanih 5 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj s 6 projekti, ki so že v izvajanju in dvema projektoma, ki bosta pogodbo podpisala naknadno, je v okviru programa 13 odobrenih projektov, ki bodo v programskem obdobju 2014-2020 dodatno krepili že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama. Slednje, tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Tretji rok za oddajo projektov se je zaključil aprila 2017, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku julija 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 7 projektov (prejeli smo 26 vlog) v skupni vrednosti 3 milijone evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev petih odobrenih projektov, in sicer TELE-KA-LAND, MURA RABA TOUR, Horse based tourism – HBT, e-documenta Pannonica in Back in the day.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. november 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, v mesecu marcu 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na sledeči povezavi.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.

Novice na RTV SLO lahko ogledate tukaj