Objavljeni dve novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljeni sta novi verziji dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 6. del (verzija 2), ki vsebuje navodila glede informiranja in obveščanja in 7. del (verzija 1), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Nove oz. vsebinsko nadgrajene verzije so na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (6. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.