slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

KOLESARSKA POVEZAVA MED LENDVADEDES-DEDESKECSKÉS IN DOLGO VASJO

/
Dne 22. marca 2018 je bil v Lendvadedes na Madžarskem poležen temeljnih kamen za izgradnjo kolesarske povezave med krajema Lendvadedes-Dedeskecskés in Dolgo vasjo. Izgradnje koesarske povezave je ena od osrednjih aktivnosti projekta Iron Curtain Cycling, ki se financra v okviru Programa sodelovanja interreg V-A Slovenija-Madžarska v programskem obdobju 2014-2020.

Odobreni projekti v okviru četrtega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

/
V okviru 6. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 23. marca 2018 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 4. roka za predložitev vlog.

ESCAPE - Vabilo na doživljajski dogodek

/
»Pobeg v zgodovino čarovništva« po točkah strpnosti v občini Lenart.

Razvoj kolesarskih produktov v Čentibi

Zavod za turizem in razvoj Lendava je v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo v petek, 16. marca 2018, pripravil delavnico z naslovom Kolesarstvo – priložnost za razvoj regije na temo razvoja kolesarskih produktov in projektov na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska