slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želijo vesel božič in srečno novo leto 2019!

Odobreni projekti v okviru petega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

/
V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 12. novembra 2018 v Mali Nedelji v Sloveniji so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 5. roka za predložitev vlog.
,

Predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije seznanjeni s posodobitvami informacijskega sistema eMS

/
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupine revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

ESCAPE - Predstavitev novega turističnega produkta

/
V sredo, 7. novembra 2018, vas vabimo na predstavitev novega turističnega produkta v Monoštru v okviru projekta "Escape".
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska