slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Naknadne informacije glede izvedene delavnice za poročanje za slovenske upravičence

"Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za slovenske upravičence Programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 izvedel delavnico, namenjeno upravičencem projektov v izvajanju. Delavnica je potekala v sredo, 3. marec 2021, v spletnem okolju Zoom.

Prihodnost je zelena - natečaj za otroke

/
Biti v naravi, raziskovati čarobnost dreves, cvetja, žuželk, ptic je neprecenljivo. Naša naravna dediščina je dragocena in nenadomestljiva, zato jo moramo zaščititi.

Vaše mnenje šteje! Sodelovanje v javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Madžarska

/
Prišel je čas da podate svoje mnenje. Priprava čezmejnega programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021-2027 je v polnem teku, zato vse, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o predhodnih strateških usmeritvah tega programa vljudno vabimo k sodelovanju.

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljena nova verzija (verzija 3.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska