slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Turistični delavci spoznavali čezmejno regijo med Muro in Rabo

/
Na projekta Mura Raba tour so izvedli dve terenski ekskurziji za turistične delavce, ki so spoznavali čezmejno lokalno ponudbo v povezavi z možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa v regiji.

3. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

/
Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 21. septembra in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA PROGRAMIRANJE 2021-2027

/
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027.

Interreg letos praznuje 30 let

/
Interreg skupnost letos praznuje svojo 30-letnico. Vezano na to so v teku številne zanimive aktivnosti katerih osrednji namen je promocija osrednjih tem sodelovanja.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska