slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

4. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

/
Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo 4. razpis za predloge B-solutions. Razpis bo odprt do 11. marca in tudi tokrat naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

Obvestilo o odsotnosti SI-HU

Ekipa skupnega sekretariata je med prazniki odsotna in se vrnemo 4. januarja 2021.

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju

/
Z namenom boljšega poročanja in posledično črpanja je nacionalna kontrola pripravila seznam najpogostejših pomanjkljivosti oz. pripomoček za upravičence, ki poročajo o upravičenih izdatkih v obdobju 2012-2020. 

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želita lepe božične praznike in srečno novo leto 2021!
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska