slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

OBVESTILO O POTEKU 2. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 25. julija 2016, ob 12.00 uri potekel 2. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Delavnica za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016 - vabilo na dogodek

Pridružite se nam na dnevih odprtih vrat projektov, ki so bili sofinancirani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada iz EU projekt, moj projekt, ki bodo letos 10. in 11. junija 2016!

Odobren prvi projekt

Na programu Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil odobren projekt z akronimom GREEN EXERCISE v okviru 1. roka za oddajo prijav projektov. Projektnemu partnerstvu bo v prihodnjih letih nakazan znesek ERDF v višini približno 880.000 EUR.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska