Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije, Ljubljana, 21. marec 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja in Skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo več kot 60 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Organa za potrjevanje (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja). Usposabljanje bo pripomoglo h  kvalitetnejšemu in hitrejšemu potrjevanju partnerskih poročil. Izvedba delavnice časovno sovpada z objavo pozitivnega mnenja neodvisnega revizijskega organa, v katerem  se ugotavlja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za programe sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška izpolnjujeta pogoje za imenovanje v postopku akreditacije.