Podpisan sporazum o sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Sporočamo, da je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska podpisan Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Madžarsko ter programskimi strukturami.

V sporazumu sta se državi in programske strukture zavezali k dobremu upravljanju s programom sodelovanja ter podrobneje opredelili medsebojne naloge in obveznosti, predvsem v smislu finančnega upravljanja, vzpostavitvi sistema kontrol in revizij ter vzpostavitvi skupnih struktur za uspešno izvajanje programa.