Objavljena nova verzija navodil za poročanje o napredku projekta in o arhiviranju in zaključevanju!

Objavljena je bila nova verzija (verzija 3) 5. dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki vsebuje navodila za poročanje o napredku projekta in nove verzija (verzija 2) o Arhiviranju in zaključevanju projekta.

Novi, vsebinsko nadgrajeni verziji sta vam na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.