5. junija 2019 je v Zalaegerszegu na Madžarskem potekala zaključna konferenca projekta RIGHT PROFESSION II, kjer je projektno partnerstvo podpisalo tudi novo pogodbo o sofinanciranju za projekt z akronimom DUAL TRANSFER, ki se naslanja na rezultate projekta Right profession. Dogodka se je udeležilo 68 ljudi. Uvodoma sta g. Károly Szabó, Center za poklicno izobraževanje Zalaegerszeg in g. Imre Pácsonyi, Skupščina Županije Zala pozdravila častne goste, organizacije in projektne partnerje.

Med udeleženci slavnostnega dogodka so bili, poleg predstavnikov partnerskih organizacij, generalni konzul Republike Slovenije iz Monoštra g. dr. Boris Jesih, gospodarska atašejka generalnega konzulata Madžarske iz Lendave dr. Ildikó Kiss, generalni direktor Miklós Héder in vodja oddelka dr. Krisztina Árok vladne uprave županije Zala, predstavnik organa upravljanja in vodja Programa sodelovanja Interreg SI-HU Aleš Mrkela in vodja skupnega sekretariata tega programa Jasmina Litrop.

V svojih pozdravnih besedah je vodja projekta g. Robert Grah, Pomurska gospodarska zbornica, poudaril pomembnost tega projekta za regijo, ter na kratko prestavil projektne rezultate. Predvsem je poudaril, da je bil njihov osnovni cilj, prispevati k zmanjšanju kadrovskega nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb na čezmejnem območju, s povečanjem medsebojnega sodelovanja izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju, dosežen. Vzpostavili so dobre temelje za čezmejni dialog in dodano vrednost k reševanju skupnih izzivov. V nadaljevanju so projektni partnerji poročali o svojih rezultatih, regionalnih in dvostranskih izkušnjah ter izrazili konkretne želje po nadaljnjem čezmejnem sodelovanju.

Zaključek konference je s podpisom pogodbe o sofinanciranju za projekt DUAL TRANSFER dodal pečat trajnosti sodelovanju med partnerji in skupnemu reševanju izzivov na področju izobraževanja. Z novim projektom, ki je na nek način nadgradnja skupnega sodelovanja bo partnerstvo poskušalo zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja, kot nadgradnjo dualnega, ter zainteresirati mlade za tako obliko poklicnega izobraževanja. Obema sistemoma, tako dualnemu kot vajeniškemu, želi projektno partnerstvo ustvariti pogoje in ju približati podjetjem in mladim. Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med projektnimi partnerji pa izboljšati trajnostno sodelovanje in gospodarski razvoj v obmejnih regijah.